37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, completată

Baza generalizată a practicii fiscale, completată

15.05.2024225 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care va fi prima perioadă fiscală pentru care survine obligațiunea prezentării Declarației privind TVA de către agentul economic care s-a înregistrat în calitate de plătitor al TVA cu întîrziere?

În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.

 • Se va considera primită Declaraţia privind TVA, dacă va fi prezentată pe suport de hîrtie?

Nu. Potrivit art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.În conformitate cu alin. (3) lit k) din articolul menționat, pentru darea de seamă prezentată în format electronic se aplică semnătura electronica.

 • Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?

Facturile fiscale emise în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., pentru care în rîndul 7 „Redirijări” se indică menţiunea „Nonlivrare”, nu se înregistrează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Declaraţia privind TVA.

 • Se reflectă în Declarația privind TVA sumele TVA aferente valorii mărfurilor/serviciilor procurate în cazul în care o parte din valoarea acestora reprezintă cheltuieli compensate de locatar.

În cazul în care o parte din valoarea mărfurilor/serviciilor procurate reprezintă cheltuieli compensate de locatar, în boxa 15 a declarației se va atribui la decontări cu bugetul doar suma TVA aferentă valorii mărfurilor/serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător a locatorului, sumele TVA refacturate locatarilor în Declarația TVA nu se indică.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023

 • În care boxă a Declaraţiei privind TVA urmează a se reflecta serviciile de transport internaţional a bagajelor sau pasagerilor?

Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internațional de mărfuri și pasageri este scutit de TVA cu drept de deducere. Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declarației privind TVA – „Livrări de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere”.   
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

 • Cînd apare obligaţiunea de completarea a boxei 24 din Declaraţia privind TVA?

Completarea boxei 24 din Declaraţia privind TVA se efectuează în Declaraţia prezentată pentru perioada fiscală în care a fost depusă cererea pentru restituirea TVA.

 • La completarea Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A. 12), în boxa 13.1 urmează de indicat suma T.V.A. aferentă plăţilor în avans primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia sau şi suma plăţilor în avans primite în perioadele precedente pentru care livrările încă nu au fost efectuate?

În subboxa 13.1 se vor indica doar sumele plăţilor anticipate (în avans) încasate de la beneficiar în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind T.V.A. pentru livrările impozitate cu T.V.A. la cota standard şi cota redusă.

Totodată, în subboxa 13.1 nu se vor reflecta plăţile anticipate (în avans) care au fost primite în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

 • Ce se indică în boxa 24 din Declaraţia privind TVA?

În boxa 24 din Declaraţia privind TVA se indică suma TVA solicitată spre restituire şi indicată în cererea de restituire.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

 • În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164/2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.20/2023, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 16 se indică în boxa 17 din Declarația privind TVA.

Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 17 din Declaraţia privind TVA.

 • Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la deducere, în cazul mărfurilor deteriorate?

Suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 15. 

 • În Declaraţia privind TVA pentru care perioada se vor reflecta facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală?

Facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală, se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală în care acestea au fost primite. Facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate cu art.102 alin. (12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).

 • Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, în vederea transportării ulterioare în afara hotarelor Republicii Moldova?

Dat fiind faptul că plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal nu implică drepturi de import, în corespundere cu art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, lipseşte obiectul impunerii cu TVA şi prin urmare nu generează obligaţii privind TVA. Prin urmare, valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, care urmează a fi transportate ulterior în afara hotarelor Republicii Moldova, nu se vor reflecta în Declaraţia privind TVA.
(Modificare în în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Codului vamal prin Legea nr.95/2021, în vigoare din 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.426 alin.(1))

 • Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea reziduală a activului neamortizat care a fost sustras?

Suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 14 şi respectiv 15.    
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

 • Până la ce dată pot fi comercializate produsele din tutun și cele conexe fabricate în anul 2024, importate sau expediate din antrepozitul fiscal pînă la 1 iulie 2024, cu aplicarea timbrului de consum emis pînă la 01.01.2024?

Potrivit art. XVI alineatele (11) și (2) din Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) (modificat prin Legea nr.428/2023), prin derogare de la prevederile art.123 alin. (51) din Codul fiscal și de la prevederile art. 24 alin.(11) din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, se permite, până la 1 iulie 2024, importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403 99 900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză/timbru de consum emis până la 1 ianuarie 2024.Produsele din tutun și cele conexe menționate mai sus, importate sau expediate din antrepozitul fiscal, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 212/2023, pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

Ordinul SFS nr. 181 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care va fi prima perioadă fiscală pentru care survine obligațiunea prezentării Declarației privind TVA de către agentul economic care s-a înregistrat în calitate de plătitor al TVA cu întîrziere?

În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.

 • Se va considera primită Declaraţia privind TVA, dacă va fi prezentată pe suport de hîrtie?

Nu. Potrivit art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.În conformitate cu alin. (3) lit k) din articolul menționat, pentru darea de seamă prezentată în format electronic se aplică semnătura electronica.

 • Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?

Facturile fiscale emise în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., pentru care în rîndul 7 „Redirijări” se indică menţiunea „Nonlivrare”, nu se înregistrează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Declaraţia privind TVA.

 • Se reflectă în Declarația privind TVA sumele TVA aferente valorii mărfurilor/serviciilor procurate în cazul în care o parte din valoarea acestora reprezintă cheltuieli compensate de locatar.

În cazul în care o parte din valoarea mărfurilor/serviciilor procurate reprezintă cheltuieli compensate de locatar, în boxa 15 a declarației se va atribui la decontări cu bugetul doar suma TVA aferentă valorii mărfurilor/serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător a locatorului, sumele TVA refacturate locatarilor în Declarația TVA nu se indică.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023

 • În care boxă a Declaraţiei privind TVA urmează a se reflecta serviciile de transport internaţional a bagajelor sau pasagerilor?

Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internațional de mărfuri și pasageri este scutit de TVA cu drept de deducere.Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declarației privind TVA – „Livrări de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere”.   
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

 • Cînd apare obligaţiunea de completarea a boxei 24 din Declaraţia privind TVA?

Completarea boxei 24 din Declaraţia privind TVA se efectuează în Declaraţia prezentată pentru perioada fiscală în care a fost depusă cererea pentru restituirea TVA.

 • La completarea Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A. 12), în boxa 13.1 urmează de indicat suma T.V.A. aferentă plăţilor în avans primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia sau şi suma plăţilor în avans primite în perioadele precedente pentru care livrările încă nu au fost efectuate?

În subboxa 13.1 se vor indica doar sumele plăţilor anticipate (în avans) încasate de la beneficiar în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind T.V.A. pentru livrările impozitate cu T.V.A. la cota standard şi cota redusă.

Totodată, în subboxa 13.1 nu se vor reflecta plăţile anticipate (în avans) care au fost primite în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

 • Ce se indică în boxa 24 din Declaraţia privind TVA?

În boxa 24 din Declaraţia privind TVA se indică suma TVA solicitată spre restituire şi indicată în cererea de restituire.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

 • În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164/2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.20/2023, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 16 se indică în boxa 17 din Declarația privind TVA.

Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 17 din Declaraţia privind TVA.

 • Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la deducere, în cazul mărfurilor deteriorate?

Suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 15. 

 • În Declaraţia privind TVA pentru care perioada se vor reflecta facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală?

Facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală, se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală în care acestea au fost primite. Facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate cu art.102 alin. (12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).

 • Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, în vederea transportării ulterioare în afara hotarelor Republicii Moldova?

Dat fiind faptul că plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal nu implică drepturi de import, în corespundere cu art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, lipseşte obiectul impunerii cu TVA şi prin urmare nu generează obligaţii privind TVA. Prin urmare, valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, care urmează a fi transportate ulterior în afara hotarelor Republicii Moldova, nu se vor reflecta în Declaraţia privind TVA.
(Modificare în în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Codului vamal prin Legea nr.95/2021, în vigoare din 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.426 alin.(1))

 • Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea reziduală a activului neamortizat care a fost sustras?

Suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 14 şi respectiv 15.    
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

 • Până la ce dată pot fi comercializate produsele din tutun și cele conexe fabricate în anul 2024, importate sau expediate din antrepozitul fiscal pînă la 1 iulie 2024, cu aplicarea timbrului de consum emis pînă la 01.01.2024?

Potrivit art. XVI alineatele (11) și (2) din Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) (modificat prin Legea nr.428/2023), prin derogare de la prevederile art.123 alin. (51) din Codul fiscal și de la prevederile art. 24 alin.(11) din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, se permite, până la 1 iulie 2024, importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403 99 900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză/timbru de consum emis până la 1 ianuarie 2024.Produsele din tutun și cele conexe menționate mai sus, importate sau expediate din antrepozitul fiscal, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 212/2023, pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

Ordinul SFS nr. 181 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...