37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, completată

Baza generalizată a practicii fiscale, completată

07.05.2024241 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează a se înregistra în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitori de accize, persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii?

În condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

 • Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?

Potrivit art.120 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt:
a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor;
c) persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

 • În cazul exportului de mărfuri accizate, apare dreptul la restituirea accizelor?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile:         
- exportului în mod independent sau în baza contractului de comision, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din prezentul articol;          
- exportului în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.  

În ce cazuri, diferite de cele de export, apare posibilitatea de a beneficia de restituirea accizelor?

În conformitate cu art.124, art.125 din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, posibilitatea beneficierii de dreptul la restituirea accizelor intervine în următoarele situaţii, altele de cele de export, prevăzute de:         
- art.124 alin.(6) din Codul fiscal – scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;         
- art.124 alin.(9) din Codul fiscal: scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;         
- art.125 alin.(7) din Codul fiscal – în lipsa restanțelor faţă de buget la alte impozite şi taxe,  la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710000, 270720000, 270730000, 270750000, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800 , utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor. 

 • Se răsfrînge obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) asupra subiecților care importă, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404?

Categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.

 • Urmează a fi supuse declarării conform Declarației (Forma TBDSA 15) și achitării accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie?

În conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.

 • Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări și băuturi alcoolice, pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404 (Forma TBDSA 15)?

Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404  (Forma TBDSA 15) se răsfrînge doar asupra subiecților impozabili importatori.

 • Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404 (Forma TBDSA 15)?

În conformitate cu art.1251 alin.(1) din Codul fiscal, obligația prezentării Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor se răsfrînge asupra subiecților care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404) indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, care în rezultatul inventarierii efectuate înregistrează stoc de mărfuri respective aferent cărora acciza a fost calculată/achitată reieșind din cotele de pînă la modificarea lor.

 • Până la ce dată pot fi comercializate consumatorilor finali cartuşele pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu nicotină, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, flacoanele de reumplere care conţin nicotină destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză pe care este indicat anul emiterii?

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(52) din Codul fiscal, cartuşele pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu nicotină, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, flacoanele de reumplere care conţin nicotină destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.

 • Până când urmează a se restitui timbrele de acciz (destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartuşelor pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al ţigaretelor electronice de unică folosinţă, al flacoanelor de reumplere destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404 )care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat?

Potrivit art.123 alin.(53) din CF, stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartuşelor pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al ţigaretelor electronice de unică folosinţă, al flacoanelor de reumplere destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.

Până la ce dată pot fi comercializate produsele din tutun și cele conexe importate și/sau produse, marcate cu timbre de acciz, emise până la 01.01.2024?

Produsele din tutun și cele conexe menționate, precum și cele importate și/sau produse până la data intrării în vigoare a Legii nr.428/2023 (01.01.2024), pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

Ordinul SFS nr. 148 din 02-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează a se înregistra în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitori de accize, persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii?

În condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

 • Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?

Potrivit art.120 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt:
a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor;
c) persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

 • În cazul exportului de mărfuri accizate, apare dreptul la restituirea accizelor?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile:         
- exportului în mod independent sau în baza contractului de comision, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din prezentul articol;          
- exportului în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.  

În ce cazuri, diferite de cele de export, apare posibilitatea de a beneficia de restituirea accizelor?

În conformitate cu art.124, art.125 din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, posibilitatea beneficierii de dreptul la restituirea accizelor intervine în următoarele situaţii, altele de cele de export, prevăzute de:         
- art.124 alin.(6) din Codul fiscal – scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;         
- art.124 alin.(9) din Codul fiscal: scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;         
- art.125 alin.(7) din Codul fiscal – în lipsa restanțelor faţă de buget la alte impozite şi taxe,  la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710000, 270720000, 270730000, 270750000, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800 , utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor. 

 • Se răsfrînge obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) asupra subiecților care importă, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404?

Categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.

 • Urmează a fi supuse declarării conform Declarației (Forma TBDSA 15) și achitării accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie?

În conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.

 • Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări și băuturi alcoolice, pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404 (Forma TBDSA 15)?

Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404  (Forma TBDSA 15) se răsfrînge doar asupra subiecților impozabili importatori.

 • Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404 (Forma TBDSA 15)?

În conformitate cu art.1251 alin.(1) din Codul fiscal, obligația prezentării Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor se răsfrînge asupra subiecților care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi 2404) indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, care în rezultatul inventarierii efectuate înregistrează stoc de mărfuri respective aferent cărora acciza a fost calculată/achitată reieșind din cotele de pînă la modificarea lor.

 • Până la ce dată pot fi comercializate consumatorilor finali cartuşele pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu nicotină, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, flacoanele de reumplere care conţin nicotină destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză pe care este indicat anul emiterii?

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(52) din Codul fiscal, cartuşele pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu nicotină, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, flacoanele de reumplere care conţin nicotină destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.

 • Până când urmează a se restitui timbrele de acciz (destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartuşelor pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al ţigaretelor electronice de unică folosinţă, al flacoanelor de reumplere destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404 )care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat?

Potrivit art.123 alin.(53) din CF, stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartuşelor pentru ţigarete electronice care conţin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al ţigaretelor electronice de unică folosinţă, al flacoanelor de reumplere destinate cartuşelor şi ţigaretelor electronice de la poziţia tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.

Până la ce dată pot fi comercializate produsele din tutun și cele conexe importate și/sau produse, marcate cu timbre de acciz, emise până la 01.01.2024?

Produsele din tutun și cele conexe menționate, precum și cele importate și/sau produse până la data intrării în vigoare a Legii nr.428/2023 (01.01.2024), pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

Ordinul SFS nr. 148 din 02-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...