37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, actualizată

Baza generalizată a practicii fiscale, actualizată

04.05.2023325 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Potrivit cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 31 august, cît și după această dată?     

Pentru bunul imobiliar deținut cu drept de proprietate de către agentul economic la situația din 1 ianuarie a perioadei fiscale, precum şi pentru bunurile imobiliare dobîndite pînă 31 august inclusiv, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 septembrie a perioadei fiscale curente. Pentru bunurile imobiliare dobîndite în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă urmează a fi prezentat pînă la 25 martie a anului următor perioadei fiscale.       

În cazul în care agentul economic este întreprinzător individual sau gospodărie țărănească (de fermier) al cărei număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A., urmează să se prezinte Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF 21) pentru toate bunurile imobiliare deținute/dobîndite pe parcursul perioadei fiscale, pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023) și Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 40/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr.92/140)]

  • În baza cărui formular declară obligațiile fiscale pentru bunurile imobiliare întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA?     

Întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) - în cazul obligaţiilor fiscale la impozitul funciar), al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF21), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 370/2020.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Întreprinderea, cu drept de proprietate, deține un teren, pe care sunt amplasate clădirea administrativă și garajele. Acest teren este amplasat în extravilanul localității, este evaluat de către un evaluator (companie) independentă și are valoare de bilanț, însă nu este evaluat de către organele cadastrale teritoriale. Pornind de la care bază impozabilă urmează a fi calculat impozitul pentru acest teren?

Conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 (în continuare - Lege), pentru terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării se aplică impozitul funciar, care se determină prin înmulțirea cotei concrete a impozitului la suprafața terenului. Dacă terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării este amplasat în extravilanul localității și pe acesta sunt amplasate clădiri și construcții, la determinarea impozitului se aplică cota concretă stabilită de către autoritatea administrației publice locale conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 1 din Lege.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Potrivit cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 31 august, cît și după această dată?     

Pentru bunul imobiliar deținut cu drept de proprietate de către agentul economic la situația din 1 ianuarie a perioadei fiscale, precum şi pentru bunurile imobiliare dobîndite pînă 31 august inclusiv, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 septembrie a perioadei fiscale curente. Pentru bunurile imobiliare dobîndite în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă urmează a fi prezentat pînă la 25 martie a anului următor perioadei fiscale.       

În cazul în care agentul economic este întreprinzător individual sau gospodărie țărănească (de fermier) al cărei număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A., urmează să se prezinte Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF 21) pentru toate bunurile imobiliare deținute/dobîndite pe parcursul perioadei fiscale, pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023) și Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 40/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr.92/140)]

  • În baza cărui formular declară obligațiile fiscale pentru bunurile imobiliare întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA?     

Întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) - în cazul obligaţiilor fiscale la impozitul funciar), al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF21), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 370/2020.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Întreprinderea, cu drept de proprietate, deține un teren, pe care sunt amplasate clădirea administrativă și garajele. Acest teren este amplasat în extravilanul localității, este evaluat de către un evaluator (companie) independentă și are valoare de bilanț, însă nu este evaluat de către organele cadastrale teritoriale. Pornind de la care bază impozabilă urmează a fi calculat impozitul pentru acest teren?

Conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 (în continuare - Lege), pentru terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării se aplică impozitul funciar, care se determină prin înmulțirea cotei concrete a impozitului la suprafața terenului. Dacă terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării este amplasat în extravilanul localității și pe acesta sunt amplasate clădiri și construcții, la determinarea impozitului se aplică cota concretă stabilită de către autoritatea administrației publice locale conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 1 din Lege.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...