37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată

Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată

31.05.2023241 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Profilul de activitate a firmei sunt serviciile de consultanţă. În unele cazuri apare necesitatea de a primi consultaţii de la firme străine. Schimbul de informaţii şi de primire a consultaţiilor se realizează prin internet, fără ca nerezidentul să sosească în Republica Moldova. La momentul achitării serviciilor prestate de către nerezident, apar oare sau nu obligaţii de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.

Potrivit art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri a nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.

Totodată, potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.

Respectiv, în cazul descris în întrebare, veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal și urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal.

Totodată, menționăm că, potrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

  • Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului?

 Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, în raport cu care apare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată, sunt stabilite la art.71 alin.(1) din Codul fiscal.

În partea ce ține de veniturile nerezidenților care nu sunt specificate la art.71 alin.(1) din Codul fiscal (cotizațiile de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale), reținerea impozitului pe venit la sursa de plată nu se efectuează.

  • Care este modalitatea de confirmare a rezidenței unei persoane juridice nerezidente?

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 

În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.   

La primirea în calitate de documente ce confirmă rezidenţa unui nerezident, a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență, rezidentul Republicii Moldova plătitorul venitului în scopul confirmării dreptului la aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, va accesa pagina web oficială a autorității din statul de rezidență indicată în extras și, pe proprie răspundere, va verifica veridicitatea datelor prezentate.   Ținem să menționăm, că o verificare similară va fi efectuată de către funcţionarul fiscal în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/201 din 13.05.2022)

Ordinul SFS nr. 163 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Profilul de activitate a firmei sunt serviciile de consultanţă. În unele cazuri apare necesitatea de a primi consultaţii de la firme străine. Schimbul de informaţii şi de primire a consultaţiilor se realizează prin internet, fără ca nerezidentul să sosească în Republica Moldova. La momentul achitării serviciilor prestate de către nerezident, apar oare sau nu obligaţii de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.

Potrivit art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri a nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.

Totodată, potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.

Respectiv, în cazul descris în întrebare, veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal și urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal.

Totodată, menționăm că, potrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

  • Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului?

 Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, în raport cu care apare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată, sunt stabilite la art.71 alin.(1) din Codul fiscal.

În partea ce ține de veniturile nerezidenților care nu sunt specificate la art.71 alin.(1) din Codul fiscal (cotizațiile de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale), reținerea impozitului pe venit la sursa de plată nu se efectuează.

  • Care este modalitatea de confirmare a rezidenței unei persoane juridice nerezidente?

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 

În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.   

La primirea în calitate de documente ce confirmă rezidenţa unui nerezident, a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență, rezidentul Republicii Moldova plătitorul venitului în scopul confirmării dreptului la aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, va accesa pagina web oficială a autorității din statul de rezidență indicată în extras și, pe proprie răspundere, va verifica veridicitatea datelor prezentate.   Ținem să menționăm, că o verificare similară va fi efectuată de către funcţionarul fiscal în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/201 din 13.05.2022)

Ordinul SFS nr. 163 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...