37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

31.05.2024178 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plăți de la transmiterea în arendă, locaţiune,  uzufruct, superficie a bunurilor imobiliare, urmează a fi reținut impozit la sursa de plată și care este modalitatea de documentare a unei astfel de fapte economice? 

În conformitate cu prevederile art.90¹ alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 12%.

Ținînd cont de prevederile art. 11 alin. (4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, pentru serviciile de arendă a terenului agricol de la persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, entitatea va perfecta un document primar aprobat de conducerea entității care va conține elementele obligatorii stabilite la alin. (7) și (8) al articolului menționat și nu va reține impozit pe venit la sursa de plată.

Totodată, în cazul în care bunul imobiliar (altul decît terenul agricol) este transmis în locațiune, uzufruct, superficie, entitatea va completa actul de achiziție a serviciilor de locațiune aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr. 88/106 din 06.10.2008 și va reține impozit pe venit la sursa de plată.

  • Pot alege opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care prezintă darea de seamă privind impozitul pe venit (Forma VEN12)? 

Conform prevederilor art.3 alin. (1) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea. Prin urmare, prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal se răsfrâng doar agenților economici care desfășoară activitatea de întreprinzător.

În conformitate cu art. 5 alin. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială reprezintă persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Reieșind din cele prenotate, asociația obștească, fundația și instituția privată, fiind organizații necomerciale, nu sunt eligibile pentru aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

  • Cine sunt subiecți ai impunerii regimului fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase?

În conformitate cu prevederile art. 5410 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii sunt agenții economici care dețin, în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licență pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată. Astfel, agenții economici care dețin licența conform pct. 5 din Nomenclatorul actelor permisive din Anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 urmează să aplice regimul fiscal stipulat la capitolul 73 din titlul II a Codului fiscal.

  • Care este obiectul impunerii din venitul obținut urmare a desfășurării activității în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase?  

Obiect al impunerii pentru subiecții regimului fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase este venitul determinat conform contabilităţii financiare (clasa a 6 de venituri), obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția diferențelor de curs.

  • Сare este codul economic de încasări la bugetul de stat a impozitului pe venit din activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale ferose și neferoase?

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 125/2023 reglementează modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024. Astfel, impozitul pe venit din activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase urmează a fi virat conform Anexei nr. 1 la Ordinul prenotat la clasificația economică 111240.

Ordinul SFS nr. 237 din 29-05-2024
Ordinul SFS nr. 238 din 29-05-2024
Ordinul SFS nr. 239 din 29-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plăți de la transmiterea în arendă, locaţiune,  uzufruct, superficie a bunurilor imobiliare, urmează a fi reținut impozit la sursa de plată și care este modalitatea de documentare a unei astfel de fapte economice? 

În conformitate cu prevederile art.90¹ alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 12%.

Ținînd cont de prevederile art. 11 alin. (4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, pentru serviciile de arendă a terenului agricol de la persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, entitatea va perfecta un document primar aprobat de conducerea entității care va conține elementele obligatorii stabilite la alin. (7) și (8) al articolului menționat și nu va reține impozit pe venit la sursa de plată.

Totodată, în cazul în care bunul imobiliar (altul decît terenul agricol) este transmis în locațiune, uzufruct, superficie, entitatea va completa actul de achiziție a serviciilor de locațiune aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr. 88/106 din 06.10.2008 și va reține impozit pe venit la sursa de plată.

  • Pot alege opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care prezintă darea de seamă privind impozitul pe venit (Forma VEN12)? 

Conform prevederilor art.3 alin. (1) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea. Prin urmare, prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal se răsfrâng doar agenților economici care desfășoară activitatea de întreprinzător.

În conformitate cu art. 5 alin. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială reprezintă persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Reieșind din cele prenotate, asociația obștească, fundația și instituția privată, fiind organizații necomerciale, nu sunt eligibile pentru aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

  • Cine sunt subiecți ai impunerii regimului fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase?

În conformitate cu prevederile art. 5410 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii sunt agenții economici care dețin, în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licență pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată. Astfel, agenții economici care dețin licența conform pct. 5 din Nomenclatorul actelor permisive din Anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 urmează să aplice regimul fiscal stipulat la capitolul 73 din titlul II a Codului fiscal.

  • Care este obiectul impunerii din venitul obținut urmare a desfășurării activității în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase?  

Obiect al impunerii pentru subiecții regimului fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase este venitul determinat conform contabilităţii financiare (clasa a 6 de venituri), obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția diferențelor de curs.

  • Сare este codul economic de încasări la bugetul de stat a impozitului pe venit din activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale ferose și neferoase?

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 125/2023 reglementează modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024. Astfel, impozitul pe venit din activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase urmează a fi virat conform Anexei nr. 1 la Ordinul prenotat la clasificația economică 111240.

Ordinul SFS nr. 237 din 29-05-2024
Ordinul SFS nr. 238 din 29-05-2024
Ordinul SFS nr. 239 din 29-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...