37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

14.05.2024293 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?

Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153/2017, anexa 9D al Declarației menționate se completează de către întreprinzătorul individual.

Prevederile art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual. Prin urmare, gospodăria țărănească (de fermier) va completa anexa 9D la Declarația cu privire la impozitul pe venit conform modului stabilit prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153/2017.

 • Ce constituie obiect al impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii?

Pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii obiect al impunerii cu impozitul pe venit constituie întreg venitul, determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepţia veniturilor specificate la art.20 din Codul Fiscal şi veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă.

 • Constituie oare obiect al impunerii cu impozitul pe venit, venitul din  diferența favorabilă de curs valutar, pentru agenții economici care aplică regimul fiscal stabilit pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii?

Potrivit art.542 alin (3) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2024), în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal şi veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă. Astfel, pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

 • Care sunt termenii de achitare a impozitului pe venit pentru subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii?

Conform art.544 alin.(2) din Codul fiscal agenţii economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii achită impozitul pe venit, trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

 • Cum va alege agentul economic opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal?

Pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii (conform criteriilor determinate potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii) care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit – forma VEN12, vor bifa boxa corespunzătoare literei S - "Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal".     

Agenţii economici care bifează categoria "S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal" sunt obligaţi să completeze declaraţia în modul general şi să determine impozitul pe venit, dar suma indicată în rândul 170 nu va fi pasibilă reflectării în SIA "Contul curent al contribuabilului". Opţiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

 • Opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează pentru fiecare perioadă fiscală separat sau pentru toate trei perioade urmează a fi selectată opțiunea respectivă?

Opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează pentru fiecare perioadă fiscală distinctă din perioadele fiscale 2023-2025, prin prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit – forma VEN12, pentru perioada fiscală respectivă în termenul stabilit la art.83 din Cod. 

 • Poate agentul economic renunța la aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal?

Pentru renunțarea la aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal, contribuabilul trebuie să prezinte Declarația – forma VEN12 corectată, pentru perioada fiscală pentru care inițial a optat pentru această opțiune, fără să bifeze categoria ”S” .

 • Agenții economici care aplică prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal au obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate ?

Agenții economici care aplică prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, la prezentarea Declarației – forma VEN12, nu au obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate, fiind admisă atât reflectarea indicilor ”0” (zero) în anexa 8D, cît și necompletarea acesteia. În situația în care entitatea pentru anul următor nu va aplica prevederile art.87 alin.(11), aceasta va avea obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate prin completarea anexei 8D la Declarația – forma VEN12.

 • Va fi în drept agentul economic, să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2023, în cazul repartizării prealabile a dividendelor din profitul anului 2023, aplicând prevederile art.801 alin.(1) din Codul fiscal?

Achitarea impozitului pe venit din dividendele distribuite acţionarilor (asociaţilor) pe parcursul perioadei fiscale, conform art.801 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă un element al regimului general de impozitare, aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal este incompatibilă cu aplicarea prevederilor art.801 alin.(1). Prin urmare, subiecții care repartizează prealabil dividende aferent perioadei 2023 nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finantelor nr.15/2-13/201 din 09.06.2023 )

Ordinul SFS nr. 180 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?

Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153/2017, anexa 9D al Declarației menționate se completează de către întreprinzătorul individual.

Prevederile art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual. Prin urmare, gospodăria țărănească (de fermier) va completa anexa 9D la Declarația cu privire la impozitul pe venit conform modului stabilit prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153/2017.

 • Ce constituie obiect al impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii?

Pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii obiect al impunerii cu impozitul pe venit constituie întreg venitul, determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepţia veniturilor specificate la art.20 din Codul Fiscal şi veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă.

 • Constituie oare obiect al impunerii cu impozitul pe venit, venitul din  diferența favorabilă de curs valutar, pentru agenții economici care aplică regimul fiscal stabilit pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii?

Potrivit art.542 alin (3) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2024), în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal şi veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă. Astfel, pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar şi/sau diferenţa de sumă nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

 • Care sunt termenii de achitare a impozitului pe venit pentru subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii?

Conform art.544 alin.(2) din Codul fiscal agenţii economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii achită impozitul pe venit, trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

 • Cum va alege agentul economic opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal?

Pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii (conform criteriilor determinate potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii) care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit – forma VEN12, vor bifa boxa corespunzătoare literei S - "Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal".     

Agenţii economici care bifează categoria "S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal" sunt obligaţi să completeze declaraţia în modul general şi să determine impozitul pe venit, dar suma indicată în rândul 170 nu va fi pasibilă reflectării în SIA "Contul curent al contribuabilului". Opţiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

 • Opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează pentru fiecare perioadă fiscală separat sau pentru toate trei perioade urmează a fi selectată opțiunea respectivă?

Opțiunea de aplicare a prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează pentru fiecare perioadă fiscală distinctă din perioadele fiscale 2023-2025, prin prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit – forma VEN12, pentru perioada fiscală respectivă în termenul stabilit la art.83 din Cod. 

 • Poate agentul economic renunța la aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal?

Pentru renunțarea la aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal, contribuabilul trebuie să prezinte Declarația – forma VEN12 corectată, pentru perioada fiscală pentru care inițial a optat pentru această opțiune, fără să bifeze categoria ”S” .

 • Agenții economici care aplică prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal au obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate ?

Agenții economici care aplică prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, la prezentarea Declarației – forma VEN12, nu au obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate, fiind admisă atât reflectarea indicilor ”0” (zero) în anexa 8D, cît și necompletarea acesteia. În situația în care entitatea pentru anul următor nu va aplica prevederile art.87 alin.(11), aceasta va avea obligația de a prognoza achitarea impozitului pe venit în rate prin completarea anexei 8D la Declarația – forma VEN12.

 • Va fi în drept agentul economic, să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2023, în cazul repartizării prealabile a dividendelor din profitul anului 2023, aplicând prevederile art.801 alin.(1) din Codul fiscal?

Achitarea impozitului pe venit din dividendele distribuite acţionarilor (asociaţilor) pe parcursul perioadei fiscale, conform art.801 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă un element al regimului general de impozitare, aplicarea prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal este incompatibilă cu aplicarea prevederilor art.801 alin.(1). Prin urmare, subiecții care repartizează prealabil dividende aferent perioadei 2023 nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finantelor nr.15/2-13/201 din 09.06.2023 )

Ordinul SFS nr. 180 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...