37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

19.04.2024229 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Este  în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?

Potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri utilizate în procesul de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări au dreptul la restituirea sumei TVA.

Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri cu destinaţie de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile cu destinaţie de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

Totodată, conform art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu reparaţia capitală, crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

Luînd în considerație cele expuse, se admite spre restituire TVA doar pentru cheltuielile suportate după 1 mai 2015.

  • Se permite ca suma restituirii TVA să fie îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale ale creditorilor?

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar şi/sau contul de plăţi al subiectului impozabil respectiv.

Se interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. 

  • Este necesar aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe pe formularul CMR, pentru a putea beneficia de restituirea TVA?

Potrivit prevederilor pct.32 subpct.4) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, la efectuarea controlului fiscal privind restituirea TVA aferent serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, la solicitarea funcţionarilor fiscali urmează să depună: contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată) ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura/factura fiscală de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;

Prin urmare, pe formularul CMR nu este necesară aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe. 

Ordinul SFS nr. 134 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Este  în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?

Potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri utilizate în procesul de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări au dreptul la restituirea sumei TVA.

Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri cu destinaţie de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile cu destinaţie de producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

Totodată, conform art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu reparaţia capitală, crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

Luînd în considerație cele expuse, se admite spre restituire TVA doar pentru cheltuielile suportate după 1 mai 2015.

  • Se permite ca suma restituirii TVA să fie îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale ale creditorilor?

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar şi/sau contul de plăţi al subiectului impozabil respectiv.

Se interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. 

  • Este necesar aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe pe formularul CMR, pentru a putea beneficia de restituirea TVA?

Potrivit prevederilor pct.32 subpct.4) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, la efectuarea controlului fiscal privind restituirea TVA aferent serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, la solicitarea funcţionarilor fiscali urmează să depună: contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată/extrasele de cont (în lipsa documentelor de plată) ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura/factura fiscală de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;

Prin urmare, pe formularul CMR nu este necesară aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe. 

Ordinul SFS nr. 134 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...