37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

01.03.2024182 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care persoane sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, conform art. 349 din Codul fiscal, sînt posesorii de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, după cum urmează:

 • persoanele fizice:
  - cetăţeni ai Republicii Moldova;
  - cetăţeni străini;
  - apatrizi (persoane care nu au nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat);
 • persoanele juridice:
  rezidente;
  - nerezidente.
 • Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal).

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF21”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020)

 • În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) Formularul UNIF21, cu completarea tabelei 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. nr. 370 din 24.07.2020.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020)

 • Este necesară deţinerea unei autorizaţii pentru ca autovehiculele înmatriculate şi/sau neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise să poată circula pe drumurile publice?

Da, circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor rutiere cu depăşirea masei şi/sau a dimensiunilor maxime admise este posibilă numai în cazuri excepţionale, cu deţinerea autorizaţiei speciale de transport (Capitolul III din Hotărâre Guvernului nr. 326 din 18.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise (în vigoare 20.05.2022)).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Hotărâre Guvernului nr. 326/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise (în vigoare 20.05.2022), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.151-157 art. 384 din 20.05.2022).

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care persoane sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, conform art. 349 din Codul fiscal, sînt posesorii de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, după cum urmează:

 • persoanele fizice:
  - cetăţeni ai Republicii Moldova;
  - cetăţeni străini;
  - apatrizi (persoane care nu au nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat);
 • persoanele juridice:
  rezidente;
  - nerezidente.
 • Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal).

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF21”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020)

 • În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) Formularul UNIF21, cu completarea tabelei 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. nr. 370 din 24.07.2020.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020)

 • Este necesară deţinerea unei autorizaţii pentru ca autovehiculele înmatriculate şi/sau neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise să poată circula pe drumurile publice?

Da, circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor rutiere cu depăşirea masei şi/sau a dimensiunilor maxime admise este posibilă numai în cazuri excepţionale, cu deţinerea autorizaţiei speciale de transport (Capitolul III din Hotărâre Guvernului nr. 326 din 18.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise (în vigoare 20.05.2022)).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Hotărâre Guvernului nr. 326/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise (în vigoare 20.05.2022), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.151-157 art. 384 din 20.05.2022).

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...