37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

16.11.2023217 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care este modul de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED23)?

Potrivit pct. 9 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED23), aprobat prin la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 9 octombrie 2023, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului conţine 3 tabele, în care se reflectă obligațiile aferente taxei după cum urmează:
- în tabelul nr.1 - Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998;
- în tabelul nr.2 - Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sunt înregistrați ca sistem individual;
- în tabelul nr.3 - Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sunt înregistrați ca sistem individual.

Adăugător conform pct.10, tabelul nr.1 „Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998” din Darea de seamă conţine 8 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii din anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998 pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a mărfii, pasibile taxării, conform Anexei nr.8 la Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică denumirea mărfii conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
4) în coloana 4 se indică: a) pentru mărfurile plasate pe piață din afara țării – valoarea facturată (invoice) a acestora; b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora –valoarea de procurare a mărfurilor respective; c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie – valoarea livrării mărfurilor respective, fără TVA;
5) în coloana 5 se indică cota ad valorem în mărimea stabilită pentru fiecare tip de marfă conform anexei nr.8 la Legea nr.1540/1998;
6) în coloana 6, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
7) în coloana 7 se indică sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
8) în coloana 8 se indică suma taxei calculate spre plată la buget pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, cu excepția celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 4 și 5 ale dării de seamă;
9) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.1” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 7 și 8.

Totodată, potrivit pct. 11, tabelul nr.2 „Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sunt înregistrați ca sistem individual” din Darea de seamă conţine 8 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al ambalajului pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a ambalajului, pasibil taxării, conform art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică tipul materialelor din care sunt confecționate ambalajele, ce corespund celor prevăzute în art.11 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1540/1998;
4) în coloana 4 se indică pe fiecare tip de material cantitatea de ambalaje plasată pe piață ce corespund pozițiilor tarifare din art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
5) în coloana 5 pentru fiecare tip de material, din care sunt confecționate ambalajele, se indică cota taxei în mărime absolută;
6) în coloana 6, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/6/e;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/6/f;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/6/i;
7) în coloana 7 se indică sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
8) în coloana 8 se indică suma taxei calculate spre plată la buget pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, cu excepția celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 4 şi 5 ale dării de seamă;
9) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.2” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 7 și 8. La rîndul său, pct.12, tabelul nr.3 „Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sunt înregistrați ca sistem individual” din Darea de seamă conţine 10 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al ambalajului pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a ambalajului, pasibil taxării, conform art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică tipul materialelor din care sînt confecționate ambalajele, ce corespund celor prevăzute în art.11 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1540/1998;
4) în coloana 4 se indică pe fiecare tip de material cantitatea de ambalaje, plasată pe piață, ce corespund pozițiilor tarifare din art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
5) în coloana 5 pentru fiecare tip de material, din care sunt confecționate ambalajele, se indică cota taxei în mărime absolută;
6) în coloana 6 se indică cantitatea de deșeuri valorificată în anul de raportare aferent fiecărui tip de material al ambalajelor;
7) în coloana 7 se indică cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare pentru anul de raportare aferent fiecărui tip de material (conform anexei nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020) și care reprezintă pentru fiecare tip de material poluant produsul dintre cantitatea de material plasat pe piață și obiectivul minim de valorificare prin reciclare atribuit lui;
8) în coloana 8, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a)– 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/6/e;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/6/f;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/6/i;
9) în coloana 9 sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
10) în coloana 10 se indică suma calculată spre plată la buget a taxei pentru ambalaje, cu excepția pentru celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca diferența dintre valoarea taxei aferentă fiecărei cantități de tip de material al ambalajelor, plasate pe piață pe parcursul anului, și suma taxei ce revine raportului dintre cantitatea de deșeuri valorificată și obiectivul de valorificare, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020, pe fiecare tip de material al ambalajelor;
11) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.3” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 9 și 10.

  • În ce perioadă fiscală survine obligația fiscală pentru mărfurile, ce fac obiectul taxei conform Legii nr.1540/1998, în cazul introducerii lor pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit art.11 alin. (3) din Legea nr.1540/1998, pentru mărfurile importate, termenul obligației fiscale reprezintă data punerii la dispoziţie pe piaţă mărfurilor respective.

În conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerțul interior nr.231/2010, plasarea pe piaţă constă în introducere a bunului (produsului, mărfii) sau serviciului în circuitul comercial în baza unui contract civil (aplicabil activităţii de comerţ).

La rîndul său, conform aceluiași articol al Legii sus menționate, circuitul comercial (piaţa de mărfuri şi servicii) reprezintă un sistem al relaţiilor sociale, reglementat prin norme juridice, care apar în procesul prestării de servicii comerciale, executării de lucrări, pregătirii spre vânzare, vânzării/procurării bunurilor sau serviciilor, locaţiunii sau altor acţiuni aferente aducerii bunului (produsului, mărfii) sau serviciului către consumator, apărute între subiecţii relaţiilor comerciale.

Astfel, atunci când bunurile sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova, obligația de plată a taxei pentru mărfurile respective apare în perioada fiscală în cauză.

Ordinul SFS nr. 417 din 08-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care este modul de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED23)?

Potrivit pct. 9 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED23), aprobat prin la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 9 octombrie 2023, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului conţine 3 tabele, în care se reflectă obligațiile aferente taxei după cum urmează:
- în tabelul nr.1 - Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998;
- în tabelul nr.2 - Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sunt înregistrați ca sistem individual;
- în tabelul nr.3 - Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sunt înregistrați ca sistem individual.

Adăugător conform pct.10, tabelul nr.1 „Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998” din Darea de seamă conţine 8 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii din anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998 pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a mărfii, pasibile taxării, conform Anexei nr.8 la Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică denumirea mărfii conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
4) în coloana 4 se indică: a) pentru mărfurile plasate pe piață din afara țării – valoarea facturată (invoice) a acestora; b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora –valoarea de procurare a mărfurilor respective; c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie – valoarea livrării mărfurilor respective, fără TVA;
5) în coloana 5 se indică cota ad valorem în mărimea stabilită pentru fiecare tip de marfă conform anexei nr.8 la Legea nr.1540/1998;
6) în coloana 6, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
7) în coloana 7 se indică sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
8) în coloana 8 se indică suma taxei calculate spre plată la buget pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, cu excepția celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 4 și 5 ale dării de seamă;
9) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.1” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 7 și 8.

Totodată, potrivit pct. 11, tabelul nr.2 „Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sunt înregistrați ca sistem individual” din Darea de seamă conţine 8 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al ambalajului pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a ambalajului, pasibil taxării, conform art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică tipul materialelor din care sunt confecționate ambalajele, ce corespund celor prevăzute în art.11 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1540/1998;
4) în coloana 4 se indică pe fiecare tip de material cantitatea de ambalaje plasată pe piață ce corespund pozițiilor tarifare din art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
5) în coloana 5 pentru fiecare tip de material, din care sunt confecționate ambalajele, se indică cota taxei în mărime absolută;
6) în coloana 6, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/6/e;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/6/f;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/6/i;
7) în coloana 7 se indică sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
8) în coloana 8 se indică suma taxei calculate spre plată la buget pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, cu excepția celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 4 şi 5 ale dării de seamă;
9) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.2” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 7 și 8. La rîndul său, pct.12, tabelul nr.3 „Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sunt înregistrați ca sistem individual” din Darea de seamă conţine 10 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al ambalajului pasibil taxării;
2) în coloana 2 se indică codul poziţiei tarifare a ambalajului, pasibil taxării, conform art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
3) în coloana 3 se indică tipul materialelor din care sînt confecționate ambalajele, ce corespund celor prevăzute în art.11 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1540/1998;
4) în coloana 4 se indică pe fiecare tip de material cantitatea de ambalaje, plasată pe piață, ce corespund pozițiilor tarifare din art.11 alin.(4) pct.2) și pct.21) din Legea nr.1540/1998;
5) în coloana 5 pentru fiecare tip de material, din care sunt confecționate ambalajele, se indică cota taxei în mărime absolută;
6) în coloana 6 se indică cantitatea de deșeuri valorificată în anul de raportare aferent fiecărui tip de material al ambalajelor;
7) în coloana 7 se indică cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare pentru anul de raportare aferent fiecărui tip de material (conform anexei nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020) și care reprezintă pentru fiecare tip de material poluant produsul dintre cantitatea de material plasat pe piață și obiectivul minim de valorificare prin reciclare atribuit lui;
8) în coloana 8, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, se indică codul facilităţii după cum urmează:
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a)– 11/6/a;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/6/e;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/6/f;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
- pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/6/i;
9) în coloana 9 sumele cumulative pentru fiecare facilitate conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, ce corespunde codului indicat în coloana 6;
10) în coloana 10 se indică suma calculată spre plată la buget a taxei pentru ambalaje, cu excepția pentru celor care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540/1998, care se determină – ca diferența dintre valoarea taxei aferentă fiecărei cantități de tip de material al ambalajelor, plasate pe piață pe parcursul anului, și suma taxei ce revine raportului dintre cantitatea de deșeuri valorificată și obiectivul de valorificare, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2020, pe fiecare tip de material al ambalajelor;
11) în rândul „TOTAL pe tabelul nr.3” se indică totalurile aferente indicatorilor din coloanele 9 și 10.

  • În ce perioadă fiscală survine obligația fiscală pentru mărfurile, ce fac obiectul taxei conform Legii nr.1540/1998, în cazul introducerii lor pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit art.11 alin. (3) din Legea nr.1540/1998, pentru mărfurile importate, termenul obligației fiscale reprezintă data punerii la dispoziţie pe piaţă mărfurilor respective.

În conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerțul interior nr.231/2010, plasarea pe piaţă constă în introducere a bunului (produsului, mărfii) sau serviciului în circuitul comercial în baza unui contract civil (aplicabil activităţii de comerţ).

La rîndul său, conform aceluiași articol al Legii sus menționate, circuitul comercial (piaţa de mărfuri şi servicii) reprezintă un sistem al relaţiilor sociale, reglementat prin norme juridice, care apar în procesul prestării de servicii comerciale, executării de lucrări, pregătirii spre vânzare, vânzării/procurării bunurilor sau serviciilor, locaţiunii sau altor acţiuni aferente aducerii bunului (produsului, mărfii) sau serviciului către consumator, apărute între subiecţii relaţiilor comerciale.

Astfel, atunci când bunurile sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova, obligația de plată a taxei pentru mărfurile respective apare în perioada fiscală în cauză.

Ordinul SFS nr. 417 din 08-11-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...