37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

05.06.2023242 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum urmează a fi depusă Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune prin intermediul SIA „e-Cerere” ?

Subiecții care urmează să înregistreze contractul de locațiune în termen de 7 zile de la data încheierii contractului la Serviciul Fiscal de Stat, sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară.

Locatorul (persoana fizică) poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” (în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică) cu anexarea documentelor confirmative.

Serviciul „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” este destinat persoanelor fizice (locator) pentru înregistrarea Declarației-Cerere cu aplicarea semnăturii electronice, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).

Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii pași:
    1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal;
    2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
    3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți;
    4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.

Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului MPass, fără necesitatea deplasărilor suplimentare şi semnării unor acorduri adiţionale.

Pentru depunerea Declarației-Cererii de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice, accesăm Serviciul „e-Cerere”, după accesăm „Alte module” și alegem modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

baza 10-13
file-

Pentru a prezenta cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune este necesar să accesați „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” și după accesăm: Compartimentul „Creare” - permite crearea unei Declarații-Cereri de înregistrare a contractului de dare în locațiune cu anexarea documentelor confirmative.

2

Datele de identificare ale contribuabilului: Codul fiscal, numele, prenumele, localitatea, domiciliul/reşedinţa sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a SFS. Datele de contact ca telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidențiale şi vor fi utilizate de către SFS, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarități referitor la datele înscrise în cerere.

b

Se completează datele necesare pentru a completa Declarația-Cerere, cum ar fi:
- Data contractului;
- Codul cadastral;
- Localitatea unde este amplasat bunul imobil;
- Adresa unde este amplasat bunul imobil;
- Categoria bunului (locative (apartamente), locative (construcții), comerciale, garaje, ș.a.);
- Suprafața bunului imobil;
- Unitatea de măsură a suprafeței bunului (m.p./ha);
- Codul fiscal al locatarului;
- Tipul contractului (zilnic/lunar/anual);
- Valoarea contractului;
- Valuta (dolar SUA, euro, leu moldovenesc ș.a.);
- Valoarea contractului în MDL conform cursul BNM la data înregistrării (se calculează automat de către sistemă);
- Suma impozitului pe venit (se calculează automat de sistemă, din valoarea contractului se calculează 7 %);
- Valabilitatea contractului.

3

La Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune se vor atașa documentele confirmative (Copia contractului/declarației de locațiune). Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvează”.

d

Cererea salvată se află în „Crearea cereri”, ea poate fi previzualizată, modificată, ștearsă sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnare”.

4

Ulterior, automat vom fi redirecționați în serviciul guvernamental MSign.

Alegem tipul de semnătură electronică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afișat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f

După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Cereri semnate”.

La accesarea compartimentului „Cereri semnate” Cererea se va expedia prin accesarea opțiunii „Expediază”, după această Cerere se va regăsi în compartimentul „Cereri expediate”. Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se regăsi în „Cereri confirmate” în cazul în care se vor prezenta toate datele necesare. În cazul în care cererea va fi respinsă din motivul că nu sunt prezentate suficiente date sau nu au fost anexate documentele confirmative, cererea se va regăsi în compartimentul „Cereri respinse”.

Ordinul SFS nr. 164 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum urmează a fi depusă Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune prin intermediul SIA „e-Cerere” ?

Subiecții care urmează să înregistreze contractul de locațiune în termen de 7 zile de la data încheierii contractului la Serviciul Fiscal de Stat, sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară.

Locatorul (persoana fizică) poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” (în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică) cu anexarea documentelor confirmative.

Serviciul „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” este destinat persoanelor fizice (locator) pentru înregistrarea Declarației-Cerere cu aplicarea semnăturii electronice, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).

Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii pași:
    1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal;
    2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
    3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți;
    4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.

Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului MPass, fără necesitatea deplasărilor suplimentare şi semnării unor acorduri adiţionale.

Pentru depunerea Declarației-Cererii de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice, accesăm Serviciul „e-Cerere”, după accesăm „Alte module” și alegem modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

baza 10-13
file-

Pentru a prezenta cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune este necesar să accesați „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” și după accesăm: Compartimentul „Creare” - permite crearea unei Declarații-Cereri de înregistrare a contractului de dare în locațiune cu anexarea documentelor confirmative.

2

Datele de identificare ale contribuabilului: Codul fiscal, numele, prenumele, localitatea, domiciliul/reşedinţa sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a SFS. Datele de contact ca telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidențiale şi vor fi utilizate de către SFS, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarități referitor la datele înscrise în cerere.

b

Se completează datele necesare pentru a completa Declarația-Cerere, cum ar fi:
- Data contractului;
- Codul cadastral;
- Localitatea unde este amplasat bunul imobil;
- Adresa unde este amplasat bunul imobil;
- Categoria bunului (locative (apartamente), locative (construcții), comerciale, garaje, ș.a.);
- Suprafața bunului imobil;
- Unitatea de măsură a suprafeței bunului (m.p./ha);
- Codul fiscal al locatarului;
- Tipul contractului (zilnic/lunar/anual);
- Valoarea contractului;
- Valuta (dolar SUA, euro, leu moldovenesc ș.a.);
- Valoarea contractului în MDL conform cursul BNM la data înregistrării (se calculează automat de către sistemă);
- Suma impozitului pe venit (se calculează automat de sistemă, din valoarea contractului se calculează 7 %);
- Valabilitatea contractului.

3

La Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune se vor atașa documentele confirmative (Copia contractului/declarației de locațiune). Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvează”.

d

Cererea salvată se află în „Crearea cereri”, ea poate fi previzualizată, modificată, ștearsă sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnare”.

4

Ulterior, automat vom fi redirecționați în serviciul guvernamental MSign.

Alegem tipul de semnătură electronică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afișat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f

După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Cereri semnate”.

La accesarea compartimentului „Cereri semnate” Cererea se va expedia prin accesarea opțiunii „Expediază”, după această Cerere se va regăsi în compartimentul „Cereri expediate”. Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se regăsi în „Cereri confirmate” în cazul în care se vor prezenta toate datele necesare. În cazul în care cererea va fi respinsă din motivul că nu sunt prezentate suficiente date sau nu au fost anexate documentele confirmative, cererea se va regăsi în compartimentul „Cereri respinse”.

Ordinul SFS nr. 164 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...