37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

22.05.2023299 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?   

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20 din 27.01.2023, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8 și 16, 17 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.   

Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili, indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.   

Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA calculate aferente serviciilor de import.   

În acest sens, în boxele 16 și 17 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii.   

Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele juridice și fizice, care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, pentru care survine obligația de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă Serviciului Fiscal de Stat,Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 21.

  • Cum se va impozita cu TVA importul produselor informaţionale cu condiţia comercializării ulterioare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova? 

Potrivit prevederilor art.94 lit.c) din Codul fiscal subiecţi impozabili sunt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA. 

Concomitent specificăm că, conform art.95 alin. (1) din Codul fiscal, importul produselor informaţionale constituie obiect impozabil cu TVA.    

Astfel, reieşind din cele expuse mai sus şi ţinînd cont de condiţiile prevederilor art. 96 lit. a) din Codul fiscal, rezidentul Republicii Moldova, care a efectuat importul produselor informaţionale, începînd cu 1 ianuarie 2023, urmează să calculeze TVA în mărime de 20 % (cota-standard) din valoarea acestuia.

Totodată, obligaţia de calculare şi achitare a TVA la comercializarea ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova a produselor informaţionale importate, potrivit art. 94 lit. a) din Codul fiscal îi survine subiectului impozabil înregistrat în calitate de plătitor al TVA.

Ordinul SFS nr. 159 din 17-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?   

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20 din 27.01.2023, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8 și 16, 17 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.   

Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili, indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.   

Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA calculate aferente serviciilor de import.   

În acest sens, în boxele 16 și 17 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii.   

Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele juridice și fizice, care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, pentru care survine obligația de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă Serviciului Fiscal de Stat,Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 21.

  • Cum se va impozita cu TVA importul produselor informaţionale cu condiţia comercializării ulterioare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova? 

Potrivit prevederilor art.94 lit.c) din Codul fiscal subiecţi impozabili sunt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA. 

Concomitent specificăm că, conform art.95 alin. (1) din Codul fiscal, importul produselor informaţionale constituie obiect impozabil cu TVA.    

Astfel, reieşind din cele expuse mai sus şi ţinînd cont de condiţiile prevederilor art. 96 lit. a) din Codul fiscal, rezidentul Republicii Moldova, care a efectuat importul produselor informaţionale, începînd cu 1 ianuarie 2023, urmează să calculeze TVA în mărime de 20 % (cota-standard) din valoarea acestuia.

Totodată, obligaţia de calculare şi achitare a TVA la comercializarea ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova a produselor informaţionale importate, potrivit art. 94 lit. a) din Codul fiscal îi survine subiectului impozabil înregistrat în calitate de plătitor al TVA.

Ordinul SFS nr. 159 din 17-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...