37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

30.12.2021807 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 655 din 29-12-2021

 • Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanelor specificate la art. 90 din Codul fiscal?
 • Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a facilităților fiscale prevăzute la art. 49 din Codul fiscal?
 • Este obligat rezidentul zonei economice libere să notifice Serviciul Fiscal de Stat despre utilizarea facilităților prevăzute la art. 49 din Codul fiscal?
 • Poate fi aplicată facilitatea stabilită de art. 49 lit. b) în raport cu venitul obținut din înstrăinarea cotelor de participație deținute în capitalul social al unei persoane juridice?
 • Care sunt condițiile de recunoaștere a provenienței din zona economică liberă a mărfurilor (serviciilor) livrate către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export, în scopul aplicării facilităților stabilite la art. 49 lit. a), c) - f) din Codul fiscal?
 • Se adaugă oare la termenul de beneficiere inițială a facilității prevăzute la art. 49 lit. a) din Codul fiscal, utilizarea repetată a facilității, în cazul în care condițiile de beneficiere repetată a facilității au fost atinse pînă la finalizarea termenului de aplicare a facilității inițiale?
 • Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanei fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător?
 • Cum va fi impozitat venitul obținut de către ucenic în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale? 

Ordinul SFS nr. 657 din 29-12-2021

 • Este necesară la solicitarea eliberării/ prelungirii patentei de întreptrinzător, în cazul genurilor de activitate reglementate de Legea nr. 231/2010, anexarea documentelor care confirmă că în adresa autorităților administrației publice locale a fost depusă notificarea privind inițierea activității de întreprinzător?
 • Ce documente se anexează la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător?
 • Care este limita veniturilor din vînzărea mărfurilor/serviciilor, dobîndite din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător?
 • Poate oare fi încheiat cu titularul patentei de întreprinzător contract individual de muncă?
 • Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?
 • Sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru apă agenții economici care utilizează apa pentru irigare?

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 655 din 29-12-2021

 • Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanelor specificate la art. 90 din Codul fiscal?
 • Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a facilităților fiscale prevăzute la art. 49 din Codul fiscal?
 • Este obligat rezidentul zonei economice libere să notifice Serviciul Fiscal de Stat despre utilizarea facilităților prevăzute la art. 49 din Codul fiscal?
 • Poate fi aplicată facilitatea stabilită de art. 49 lit. b) în raport cu venitul obținut din înstrăinarea cotelor de participație deținute în capitalul social al unei persoane juridice?
 • Care sunt condițiile de recunoaștere a provenienței din zona economică liberă a mărfurilor (serviciilor) livrate către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export, în scopul aplicării facilităților stabilite la art. 49 lit. a), c) - f) din Codul fiscal?
 • Se adaugă oare la termenul de beneficiere inițială a facilității prevăzute la art. 49 lit. a) din Codul fiscal, utilizarea repetată a facilității, în cazul în care condițiile de beneficiere repetată a facilității au fost atinse pînă la finalizarea termenului de aplicare a facilității inițiale?
 • Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanei fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător?
 • Cum va fi impozitat venitul obținut de către ucenic în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale? 

Ordinul SFS nr. 657 din 29-12-2021

 • Este necesară la solicitarea eliberării/ prelungirii patentei de întreptrinzător, în cazul genurilor de activitate reglementate de Legea nr. 231/2010, anexarea documentelor care confirmă că în adresa autorităților administrației publice locale a fost depusă notificarea privind inițierea activității de întreprinzător?
 • Ce documente se anexează la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător?
 • Care este limita veniturilor din vînzărea mărfurilor/serviciilor, dobîndite din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător?
 • Poate oare fi încheiat cu titularul patentei de întreprinzător contract individual de muncă?
 • Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?
 • Sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru apă agenții economici care utilizează apa pentru irigare?

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...