37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

28.09.2020749 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Desfășurarea activității 2.50 ”Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale”, în baza patentei de întreprinzător, prin intermediul mai multor case rurale;
b) Prestarea serviciilor cu caracter tradițional/popular/artizanal în baza patentei de întreprinzător, de către o persoană fizică;
c) Dreptul persoanelor fizice să presteze servicii de ghidaj turistic în baza patentei de întreprinzător;
d) Genurile de activitate în baza patentei de întreprinzător, pentru care este necesar de a anexa copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv, la cererea de eliberare a patentei;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 487 din 21.09.2020

II. a) Numărul de perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, ce se includ în anul de gestiune;
b) Restituirea sumelor contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului, achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020;
c) Facilitățile stabilite pentru producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020;
d) Obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în fondul viei și vinului;
e) Obligația prezentării de către contribuabil a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare;
f) Ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013;
g) Prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020;
h) Termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV20;
i) Subiecții obligați să prezinte darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului;
j) Obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 491 din 22.09.2020

III. a) Perioada pentru care producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA;
b) Participarea impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, la determinarea sumei maxime pasibile rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;
c) Dreptul producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul agricol afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020;
d) Documentele ce urmează să fie prezentate de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA;
e) Subiecții calificați drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale în sensul Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Desfășurarea activității 2.50 ”Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale”, în baza patentei de întreprinzător, prin intermediul mai multor case rurale;
b) Prestarea serviciilor cu caracter tradițional/popular/artizanal în baza patentei de întreprinzător, de către o persoană fizică;
c) Dreptul persoanelor fizice să presteze servicii de ghidaj turistic în baza patentei de întreprinzător;
d) Genurile de activitate în baza patentei de întreprinzător, pentru care este necesar de a anexa copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv, la cererea de eliberare a patentei;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 487 din 21.09.2020

II. a) Numărul de perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, ce se includ în anul de gestiune;
b) Restituirea sumelor contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului, achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020;
c) Facilitățile stabilite pentru producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020;
d) Obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în fondul viei și vinului;
e) Obligația prezentării de către contribuabil a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare;
f) Ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013;
g) Prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020;
h) Termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV20;
i) Subiecții obligați să prezinte darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului;
j) Obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 491 din 22.09.2020

III. a) Perioada pentru care producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA;
b) Participarea impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, la determinarea sumei maxime pasibile rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA;
c) Dreptul producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul agricol afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020;
d) Documentele ce urmează să fie prezentate de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA;
e) Subiecții calificați drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale în sensul Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...