37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

03.06.2020720 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
b) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri cabinetului individual al medicului de familie, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) unei proprietăți mobiliare și imobiliare;
c) Obligația persoanelor care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare;
d) Reținerea de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, a unui impozit pe venit la sursa de plată din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil? Apare obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;
e) Obligația persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare;
f) Reflectarea în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire;
g) Obligația moștenitorului de stingere a datoriei fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii;
h) Regimul fiscal pentru persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care a primit patrimoniu cu titlu de donație;
i) Regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești;
j) Obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică;
k) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
l) Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul, în care persoana juridică efectuează donaţii de bunuri (în formă nemonetară) în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 266 din 01.06.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
b) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri cabinetului individual al medicului de familie, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) unei proprietăți mobiliare și imobiliare;
c) Obligația persoanelor care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare;
d) Reținerea de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, a unui impozit pe venit la sursa de plată din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil? Apare obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;
e) Obligația persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare;
f) Reflectarea în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire;
g) Obligația moștenitorului de stingere a datoriei fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii;
h) Regimul fiscal pentru persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care a primit patrimoniu cu titlu de donație;
i) Regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești;
j) Obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică;
k) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
l) Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul, în care persoana juridică efectuează donaţii de bunuri (în formă nemonetară) în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 266 din 01.06.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...