37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

28.05.2020829 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Reflectarea indemnizaţiilor de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18);
b) determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților;
c) Modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix, ce corespunde prevederilor alin. (3) din art. 261 al Codului fiscal, utilizat în baza contractului de arendă, locațiune, leasing operațional, concesiune;
d) Codul sursei de venit ce se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 236 din 18.05.2020

II. Termenul de declarare şi achitare pentru taxele locale pentru primul trimestru al anului 2020.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 235 din 18.05.2020

III. a) Luarea în considerație a valoarii livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a IVAO sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit;
b) Includerea în componența obiectul impunerii al regimului IVAO, a venitului obținut din vînzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia;
c)
Constituirea ca obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta;
d)
Constatarea casei de schimb valutar ca subiect al impunerii în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 541 din Codul fiscal dacă venitul activității respective nu se supune T.V.A.;
e)
Regimul de impozitare (4% sau 12%) ce urmează să fie aplicat de către agenții economici subiecți al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte).

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 237 din 18.05.2020

IV. a) Excepţiile în partea ce ţine de neaplicarea “Timbrelor de acciz” a mărfurilor supuse accizelor pentru care este prevăzută marcarea;
b)
Cazurile în care persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor;
c)
Determinarea dății dreptului la deducerea TVA la plătitorul TVA;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 234 din 18.05.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Reflectarea indemnizaţiilor de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18);
b) determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților;
c) Modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix, ce corespunde prevederilor alin. (3) din art. 261 al Codului fiscal, utilizat în baza contractului de arendă, locațiune, leasing operațional, concesiune;
d) Codul sursei de venit ce se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 236 din 18.05.2020

II. Termenul de declarare şi achitare pentru taxele locale pentru primul trimestru al anului 2020.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 235 din 18.05.2020

III. a) Luarea în considerație a valoarii livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a IVAO sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit;
b) Includerea în componența obiectul impunerii al regimului IVAO, a venitului obținut din vînzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia;
c)
Constituirea ca obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta;
d)
Constatarea casei de schimb valutar ca subiect al impunerii în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 541 din Codul fiscal dacă venitul activității respective nu se supune T.V.A.;
e)
Regimul de impozitare (4% sau 12%) ce urmează să fie aplicat de către agenții economici subiecți al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte).

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 237 din 18.05.2020

IV. a) Excepţiile în partea ce ţine de neaplicarea “Timbrelor de acciz” a mărfurilor supuse accizelor pentru care este prevăzută marcarea;
b)
Cazurile în care persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor;
c)
Determinarea dății dreptului la deducerea TVA la plătitorul TVA;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 234 din 18.05.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...