37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fisale Ordinul SFS nr. 319 din 31.07.2019

Baza generalizată a practicii fisale Ordinul SFS nr. 319 din 31.07.2019

31.07.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.4.11)
    Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident?

Regimul fiscal privind TVA, în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, se stabilește în funcție de locul prestării serviciilor, determinat conform regulilor stabilite la art.111 din Codul fiscal.

Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019.

Pentru serviciile care reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alineatele (1) - (3) al art.111 din Codul fiscal, locul livrării acestora, conform alin. (4), se consideră sediul sau în care acesta lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează servicii.

Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.95 alin. (1) lit. a) reprezintă livrare impozabilă pe teritoriul Republicii Moldova, impozitată cu TVA pe principii generale.

În cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării nu este Republica Moldova, în conformitate cu art.93 pct.11) din Codul fiscal, acestea reprezintă export și, potrivit art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.

2. (28.5.14)
    Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.

Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.

Articolul 111 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin. (1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).

Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin. (1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019.

Astfel, prestarea serviciilor de către un nerezident al Republicii Moldova rezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova reprezintă import de servicii (art.93 pct.9) CF), care conform art.96 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează pe principii generale.

În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației naționale și se va impozita în țara nerezidentului.

Totodată, prestarea serviciilor de către rezidentul Republicii Moldova nerezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării nu se consideră a fi Republica Moldova reprezintă export de servicii (art.93 pct.11) CF), care conform art.104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.

În cazul în care locul serviciului prestat de către rezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, este Republica Moldova, acest serviciu se impozitează pe principii generale.

3. (28.19.12)
    Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?

Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, “Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal” include:

    - contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii;
    - pregătirea sau auditul conturilor financiare;
    - examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor;
    - servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;
    - activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.

În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

4. (28.6.2.11)
    Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?

Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin 2 condiții stipulate la alin. (1) art.1811 din actul menționat mai sus.

Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, reprezintă activitate din domeniul financiar.

Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...