37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 233 din 04.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 233 din 04.05.2018

08.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  1. (28.23.37) Se reflectă în Declarația privind TVA sumele TVA aferente valorii mărfurilor/serviciilor procurate în cazul în care o parte din valoarea acestora reprezintă cheltuieli compensate de locatar.
Modul de completare a Declarației TVA este prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012. În cazul în care, o parte din valoarea mărfurilor/serviciilor procurate reprezintă cheltuieli compensate de locatar, în boxa 13 a declarației se va atribui la decontări cu bugetul doar suma TVA aferentă valorii mărfurilor/serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător a locatorului, sumele TVA refacturate locatarilor în Declarația TVA nu se indică.
  1. (28.23.36) Se reflectă în Declarația privind TVA valoarea mărfurilor/serviciilor procurate și TVA aferentă acesteia în cazul refacturării de către locator a întregului volum de mărfuri/servicii?
Refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta și nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal. Astfel, în cazul refacturării de către locator a întregului volum de mărfuri/servicii, valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate precum și suma TVA aferentă acesteia în Declarația TVA nu se indică.
  1. (28.23.35) Se reflectă în anexele la declarația privind TVA facturile fiscale aferente refacturării cheltuielilor compensate?
Conform punctului 5 din anexa nr.2 la Ordinul la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA. De asemenea conform punctului 51 din anexa nr.2 la ordinul menționat, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.
  1. (28.7.10) Reprezintă livrare de mărfuri/servicii refacturarea cheltuielilor compensate?
Articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal, conține prevederi referitor la definirea noțiunilor de livrare de mărfuri și livrare de servicii. Astfel, luînd în considerație că refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta, refacturarea cheltuielilor compensate nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal. Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...