37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 229 din 03.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 229 din 03.05.2018

08.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  1. (6.2.2.12) .
Arhiva     Pentru cine apare obligațiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri:     -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii; -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii? Atît în primul cît și în al doilea caz, obligațiea la taxa pentru amenajarea teritoriului apare doar pentru o unitate – administratorul întreprinderii. În primul caz – pentru administrator, ca persoană care exercită funcția de administrator al întreprinderii și constituie ca fondator, iar în al doilea caz – pentru administratorul, care urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic de salariați.
  1. (6.6.2.12) .
Arhiva     Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata? Persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi dispun de obiecte impozabile: de unități de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 alin. 4), art. 290 lit. e) Codul fiscal). (Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)     Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata? Da, persoanele care desfăşoară comerţ cu ridicata apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială din următoarele considerente: 1. sunt persoane juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător(art. 290 lit. e) Codul fiscal); 2. unităţile de comerţ cu ridicata se includ în categoria unităţilor de comerţ (art. 288 alin. 4) Codul fiscal).
  1. (6.6.2.8) Apar ca subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii persoanele care sunt proprietarii unităților comerciale și care nu sunt utilizate de ei pentru desfășurarea comerțului?
Potrivit prevederilor art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care dispun de obiecte ale impunerii. Obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, în conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform CAEM rev.2, expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Lege). Astfel, subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, activitatea căreia corespunde activităților expuse în anexa nr. 1 la Lege și care dispun de obiecte ce corespund activităților, pentru care autoritatea administrației publice locale stabilește taxa. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017). Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...