37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Avize de plată electronice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

Avize de plată electronice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

01.07.20191.433 views
(2 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Începând cu 1 ianuarie 2020, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat “Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (în continuare SIA SCITL) în scopul organizării evidenței obligațiilor fiscale la impozitele și taxele locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător.

În acest sens, HG nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei urmează să fie modificată conform unui proiect prezentat de către Ministerul Finanțelor spre consultare publică.

Potrivit notei informative a proiectului, organizarea evidenței obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic, va permite simplificarea şi automatizarea întregului proces şi va asigura verificarea plenitudinii calculării obligațiilor fiscale, aplicarea scutirilor, aplicarea reducerii în mărime de 15% la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 30 iunie a anului în curs, precum şi a majorării de întârziere şi va asigura vizualizarea restanței înregistrate în cazul obiectelor neevaluate. Totodată, organizarea electronică va conduce la facilitarea procesului de achitare a impozitelor și taxelor locale de către subiecții impunerii.

Totodată, utilizarea SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a contribuabililor și a sumelor impozitelor și taxelor calculate/încasate de către SCITL și va asigura pentru primării, crearea unui registru al subiecților impunerii care va servi la evidența contribuabililor cît și la efectuarea plăților la buget a impozitelor și taxelor locale.

Evidența conturilor personale electronice în SIA SCITL aferent impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) și impozitului funciar ale gospodăriilor țărănești (de fermieri) va începe cu preluarea informațiilor din conturile contribuabililor, inclusiv și a soldurilor din registrele deținute de către SCITL. Numărul conturilor va corespunde numărului conturilor din Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare. Numerotarea conturilor noi se va efectua prin atribuirea numărului în ordine cronologică.

După completarea indicatorilor privind subiectul şi obiectul impunerii, se va efectua calcularea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA SCITL. Impozitul funciar se calculează prin înmulțirea cotelor concrete, stabilite la acest impozit de către autoritățile reprezentative ale administrației publice locale la aprobarea bugetului pentru anul respectiv, la suprafaţa terenului. La calcularea impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă este necesar de a ţine cont de faptul că unele din aceste terenuri au indici cadastrali. Pentru terenurile menționate, impozitul funciar se va calcula ca produsul dintre cota concretă, suprafață şi indicele cadastral.

Prin promovarea acestui proiect prioritar se urmărește:

- utilizarea unui sistem informațional automatizat,

- generarea şi procesarea avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar în mod electronic,

- în cazul depășirii termenului de plată, majorarea de întârziere se va calcula în mod automatizat de către SIA SCITL, pentru fiecare zi de întârziere, începînd cu ziua următoare de la expirarea termenului de plată, inclusiv ziua achitării plăţilor;

- generarea încasărilor aferent sumelor impozitelor și taxelor în mod electronic.

Adoptarea prezentului proiect nu comportă cheltuieli suplimentare.

Persoane responsabile
Marin Morcov, SFS, Direcția expertiză juridică,
Tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 05.07.2019.
Proiectul și nota informativă.

Începând cu 1 ianuarie 2020, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat “Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (în continuare SIA SCITL) în scopul organizării evidenței obligațiilor fiscale la impozitele și taxele locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător.

În acest sens, HG nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei urmează să fie modificată conform unui proiect prezentat de către Ministerul Finanțelor spre consultare publică.

Potrivit notei informative a proiectului, organizarea evidenței obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic, va permite simplificarea şi automatizarea întregului proces şi va asigura verificarea plenitudinii calculării obligațiilor fiscale, aplicarea scutirilor, aplicarea reducerii în mărime de 15% la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 30 iunie a anului în curs, precum şi a majorării de întârziere şi va asigura vizualizarea restanței înregistrate în cazul obiectelor neevaluate. Totodată, organizarea electronică va conduce la facilitarea procesului de achitare a impozitelor și taxelor locale de către subiecții impunerii.

Totodată, utilizarea SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a contribuabililor și a sumelor impozitelor și taxelor calculate/încasate de către SCITL și va asigura pentru primării, crearea unui registru al subiecților impunerii care va servi la evidența contribuabililor cît și la efectuarea plăților la buget a impozitelor și taxelor locale.

Evidența conturilor personale electronice în SIA SCITL aferent impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) și impozitului funciar ale gospodăriilor țărănești (de fermieri) va începe cu preluarea informațiilor din conturile contribuabililor, inclusiv și a soldurilor din registrele deținute de către SCITL. Numărul conturilor va corespunde numărului conturilor din Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare. Numerotarea conturilor noi se va efectua prin atribuirea numărului în ordine cronologică.

După completarea indicatorilor privind subiectul şi obiectul impunerii, se va efectua calcularea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA SCITL. Impozitul funciar se calculează prin înmulțirea cotelor concrete, stabilite la acest impozit de către autoritățile reprezentative ale administrației publice locale la aprobarea bugetului pentru anul respectiv, la suprafaţa terenului. La calcularea impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă este necesar de a ţine cont de faptul că unele din aceste terenuri au indici cadastrali. Pentru terenurile menționate, impozitul funciar se va calcula ca produsul dintre cota concretă, suprafață şi indicele cadastral.

Prin promovarea acestui proiect prioritar se urmărește:

- utilizarea unui sistem informațional automatizat,

- generarea şi procesarea avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar în mod electronic,

- în cazul depășirii termenului de plată, majorarea de întârziere se va calcula în mod automatizat de către SIA SCITL, pentru fiecare zi de întârziere, începînd cu ziua următoare de la expirarea termenului de plată, inclusiv ziua achitării plăţilor;

- generarea încasărilor aferent sumelor impozitelor și taxelor în mod electronic.

Adoptarea prezentului proiect nu comportă cheltuieli suplimentare.

Persoane responsabile
Marin Morcov, SFS, Direcția expertiză juridică,
Tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 05.07.2019.
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...