37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aviz pozitiv pentru modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2023

Aviz pozitiv pentru modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2023

03.03.2023441 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 2 martie 2023, a fost publicată Hotărârea nr. 108 din 28 februarie 2023 cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative și asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023).

Astfel, amendamentele prevăd modificarea art. 96 litera b) la liniuța a cincea din Codul fiscal, a cifrele „070960000” cu textul „070960”.

De asemenea, ajustarea conținutului art. 123 alin. (2) din CF prevede că în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, precum şi în cazul pierderilor şi perisabilităţilor, peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății, la produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 şi la produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin.(1)*.

Ajustarea anexei nr.1 din titlul VI poziția tarifară „2404”, prevede un nou conținut pentru coloanele întâi şi a doua: ex. 2404 cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice, inclusiv ţigarete electronice de unică folosinţă; preparate destinate utilizării în cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice.

Potrivit documentului publicat Cancelaria de Stat va asigura publicarea pe pagina web a registrului actelor locale a cotelor concrete ale impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare stabilite de către toate autoritățile reprezentative ale administrației publice locale.

În același context, prin modificarea alin. (7) lit. a) al art. 4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, se prevede ca pentru bunurile imobile dobândite după 31 august, declararea acestora să poată fi posibilă până 25 martie.

Expunere în redacție nouă a alin. (2) art.1305 din Codul Vamal care reglementează încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare ale plătitorului vamal, prevede în cazul în care plătitorul vamal deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso al organului vamal în decursul a 24 de ore din momentul în care a fost primit. Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.

Modificarea Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care prevede că deținătorii de patente pensionari nu vor fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă nu a fost suținută de Guvern.

Ori prin modificarea propusă se instituie un tratament inechitabil pensionarilor/persoanelor cu dezabilități ce sunt titulari de patentă de întreprinzător fondatori de întreprinderi individuale sau care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor/activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și obțin venituri din activitatea practicată, în raport cu pensionarii/persoanele cu dizabilități ce se regăsesc în pct. 1 lit. c) și e), pct. 2 sau 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 sau care au calitatea de salariați.

Totodată, modificările și completările alin. (1) art. 4 din Legea nr.256/2022 pentru modificarea unor acte normative, prevăd că stocurile de produse conexe accizate de la poziţiile tarifare 382499920–382499960 importate în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 precum și  cele de la poziţia tarifară ex.2404 importate în perioada 1 ianuarie 2023 – 12 februarie 2023, nedeclarate Serviciul Fiscal de Stat se declară acestuia în termen de până la 1 aprilie 2022. Produsele de tutun menționate supra, pot fi comercializate fără timbru de acciz sau timbru de consum în termen de până la 1 octombrie 2023.

În Monitorul Oficial din 2 martie 2023, a fost publicată Hotărârea nr. 108 din 28 februarie 2023 cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative și asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023).

Astfel, amendamentele prevăd modificarea art. 96 litera b) la liniuța a cincea din Codul fiscal, a cifrele „070960000” cu textul „070960”.

De asemenea, ajustarea conținutului art. 123 alin. (2) din CF prevede că în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, precum şi în cazul pierderilor şi perisabilităţilor, peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății, la produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 şi la produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin.(1)*.

Ajustarea anexei nr.1 din titlul VI poziția tarifară „2404”, prevede un nou conținut pentru coloanele întâi şi a doua: ex. 2404 cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice, inclusiv ţigarete electronice de unică folosinţă; preparate destinate utilizării în cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice.

Potrivit documentului publicat Cancelaria de Stat va asigura publicarea pe pagina web a registrului actelor locale a cotelor concrete ale impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare stabilite de către toate autoritățile reprezentative ale administrației publice locale.

În același context, prin modificarea alin. (7) lit. a) al art. 4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, se prevede ca pentru bunurile imobile dobândite după 31 august, declararea acestora să poată fi posibilă până 25 martie.

Expunere în redacție nouă a alin. (2) art.1305 din Codul Vamal care reglementează încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare ale plătitorului vamal, prevede în cazul în care plătitorul vamal deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso al organului vamal în decursul a 24 de ore din momentul în care a fost primit. Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.

Modificarea Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care prevede că deținătorii de patente pensionari nu vor fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă nu a fost suținută de Guvern.

Ori prin modificarea propusă se instituie un tratament inechitabil pensionarilor/persoanelor cu dezabilități ce sunt titulari de patentă de întreprinzător fondatori de întreprinderi individuale sau care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor/activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și obțin venituri din activitatea practicată, în raport cu pensionarii/persoanele cu dizabilități ce se regăsesc în pct. 1 lit. c) și e), pct. 2 sau 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 sau care au calitatea de salariați.

Totodată, modificările și completările alin. (1) art. 4 din Legea nr.256/2022 pentru modificarea unor acte normative, prevăd că stocurile de produse conexe accizate de la poziţiile tarifare 382499920–382499960 importate în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 precum și  cele de la poziţia tarifară ex.2404 importate în perioada 1 ianuarie 2023 – 12 februarie 2023, nedeclarate Serviciul Fiscal de Stat se declară acestuia în termen de până la 1 aprilie 2022. Produsele de tutun menționate supra, pot fi comercializate fără timbru de acciz sau timbru de consum în termen de până la 1 octombrie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...