37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Avansuri acordate și primite în valută străină. Subtilități care urmează să le cunoaștem

Avansuri acordate și primite în valută străină. Subtilități care urmează să le cunoaștem

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 48 din 12.03.2019 au fost efectuate modificări în SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă” care vor întra în vigoare din 01.01.2020. Respectiv a fost stabilit că avansurile acordate/primite pentru procurări/livrări de active şi servicii constituie elementele nemonetare în valută străină și respectiv nu se supun recalculării la data raportării şi se înregistrează în situaţiile financiare conform cursului oficial al leului moldovenesc la data re...

Această informație este protejata

Pentru a vizualiza vă rugăm să vă autentificați

Inregistrare Autentificare

Comentarii

 1. Grinic Tatiana spune:

  С вашего разрешения, выскажусь по данному вопросу. В принципе, по логике применения принципов начисления событий без увязки к оплате (до, в момент или после), а также из вышеприведенных Вами норм, я больше склоняюсь ко второму варианту. Фразу о том. что могут быть применены и иные курсы валют больше склоняюсь к идее применения курсов валют на даты перехода прав на пользование или в собственность, а также на даты переходов рисков по сделкам. Также, могут быть и иные условные курсы для консолидированных отчетов. Но данную фразу стандарта не отношу к курсам авансов полученных или выданных. В приведенном примере номер один ситуация близнецово напоминает принципы применения суммовых разниц и международные стандарты фактически не видят разницу между данными понятиями В нашей стране все дело в НДС, иначе (я предполагаю) все было бы проще. Но, об этом – потом. Все дело в том, когда и как вообще (при наличии авансов) следует признавать курсовые разницы при осуществлении поступлений ценностей и услуг или при начислении доходов по сделкам (то есть отгрузок). Для ясности моей мысли обращусь к первому из приведенных Вами примеров. Итак:
  Varianta de rezolvare nr. 3:
  1. La data de 01.12.2020 entitatea înregistrează avansul acordat:
  Dt 2242 ”Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” Ct 2431 ”Numerar la conturi în ţară” – 19 000 lei (2 000 * 19,00).
  2. La data raportării pe data de 31.12.2020 entitatea nu va efectua nici o înregistrare.
  3. La data de 05.01.2021 entitatea va înregistra intrarea mijlocului fix.
  Dt 123 ”Mijloace fixe” Ct 5212 ”Datorii comerciale în străinătate” – 19 000 lei (1 000*19,00),
  și va închide avansul acordat:
  Dt 5212 ”Datorii comerciale în străinătate” Ct 2242 ”Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” –19 000 lei (1 000*19,00).
  În concluzie mijlocul fix se recunoaște în valoare de 19 000 lei (la cursul valutar din data acordării avansului) și diferențe de curs valutar nu apar. И обращу Ваше внимание на то, что несмотря на использование счета 5212 – то есть счета начисления обязательств перед поставщиком, счета, подверженного процедуре пересмотра леевого значения обязательства в зависимости от курсов валют – курсовая разница не оценивается никак. Ведь закрытие счета 224 и 521 – всего лишь процедура закрытия расчетов, и ничто иное и опять же кажется не столь очевидной связь между обыкновенной процедурой закрытия расчетов и отдельно стоящей незыблемой до сих пор процедурой определения и величины обязательства и определения изначальной оценки полученного актива (или услуги). Однако не все так однозначно.

  Varianta de rezolvare nr. 2:
  1. La data de 01.12.2020 entitatea înregistrează avansul acordat:
  Dt 2242 ”Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” Ct 2431 ”Numerar la conturi în ţară” – 19 000 lei (2 000 * 19,00).
  2. La data raportării pe data de 31.12.2020 entitatea nu va efectua nici o înregistrare.
  Далее – иной вариант:
  3. La data de 05.01.2021 entitatea va înregistra intrarea mijlocului fix.
  Dt 123 ”Mijloace fixe” Ct 5212 ”Datorii comerciale în străinătate” – 20 000 lei(1 000*20,00),
  și va închide avansul acordat:
  Dt 5212 ”Datorii comerciale în străinătate” Ct 2242 ”Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” – 19 000 lei (1 000*19,00).
  4. Пересмотрит стоимость актива на основе принципа определения стоимости актива
  на уровни полученных и ожидаемых к получению денег. ПОлучил за актив 19000 лей и другие суммы не ожидаются. В таком случае нет курсовых разниц – ни доходов и ни расходов. так как авансы – активы не монитарные то при 100 процентном авансе, фактическая стоимость данного актива не может быть ной чем сумма стопроцентного аванса:
  Dt 123 ”Mijloace fixe” Ct 5212 ”Datorii comerciale în străinătate” равно минус– 1 000 lei.
  În concluzie mijlocul fix se recunoaște în valoare de 19 000.

  1. Adrian spune:

   La variantele de rezolvare propuse de dvs. pot mentiona urmatoarele:
   SNC Imobilizari corporale si necorporale stabileste ca
   10. Imobilizările procurate, a căror valoare este exprimată în valută străină, se evaluează în moneda naţională prin recalcularea valutei străine în modul stabilit de SNC „Diferenţe de curs valutar şi de suma”.
   Punctul 7 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă” prevede că operaţiunile în valută străină se contabilizează iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data înregistrării iniţiale, care pentru exportul/importul de active, servicii, lucrări, alte operaţiuni de comerţ internaţional se stabilește la:

   – data întocmirii declaraţiei vamale, sau
   – data întocmirii documentului primar care confirmă trecerea dreptului de proprietate asupra activelor sau prestarea serviciilor, lucrărilor, sau
   – altă dată prevăzută de legislaţia în vigoare;
   Deci mijlocul fix se va recunoaste la cursul stabilit de p. 7. adica la 20 000 lei. Procedura de recunoastere initiala a mijloacelor fixe nu sa schimbat , dar sa schimbat modul de prezentarea a avansurilor in situatiile financiare, care se prezinta la cursuri istorice.

 2. Grinic Tatiana spune:

  С вашего позволения выскажу еще несколько идей – просто хочу спросить что такое аванс полученный или аванс выданный? Стандарт не дает точного определения. Ведь аванс это не обязательно платеж, осуществленный до момента отгрузок или получения актива или расхода. Это к примеру и платежи, осуществленные после отгрузок и получения активов и расходов – к примеру: платежи, осуществленные до даты, оговоренной в договоре или до дат, указанных в графиках платежей. Как быть при таких авансах?
  Как быть при получении нескольких авансов разного толка – и в обсуждаемом варианте, когда под авансами молчаливо понимаются только авансы до начисления. Как зачитывать немонитарные авансы – по принципам аналогичным Фифа, Лифа. идентификации или всмятку- средневзвешенно? Стандарт молчит. Учетные политики могут внести ясность, но ограниченно правилами стандартов, которые не устанавливают правила.

  1. Negara Ghenadie spune:

   Avansurile acordate reprezintă plăţile efectuate în contul procurării ulterioare a bunurilor, serviciilor, lucrărilor (p. 24 SNC CIF)

 3. Grinic Tatiana spune:

  Еще одно мое мнение, а может и крик о помощи. Суммовые и курсовые разницы служат разным разделам одного и того же Налогового Кодекса. Суммовые для расчета НДС (третий раздел), а курсовые и суммовые – для определения налоговых обязательств по подоходному налогу. Если молдавское предприятие оказывает услугу иностранному предприятию, то при сделках с таким предприятием возникают курсовые разницы с учетом того, что авансы не подвергаютя персчету в зависимости от колебания курсов валют. Если же молдавское предприятие оказывает иностранному предприятию услуги, определяемые на основе 111 статьи НК как услуги в Молдове, то возникаю иные подходы к оценки сделок для второго и третьего раздела НК. В частности возникают суммовые разницы или курсовые разницы. По моему мнению путаница неизбежна, так как сделка осушествляется с нерезидентом и должны быть определены курсовые разницы и доходы выявлены без учета курсовых разниц (имею ввиду 611 счет) и на конец отчетного периода по остаткам 221,2должны также быть определены курсовые разницы. А обязательства по НДС будут определяться по иным правилам с учетом суммовых разниц, которые могут не быть равными курсовым разницам. Хотя бы потому, что на конец периоды (года, к примеру) суммовые разницы не определяют.

  1. Negara Ghenadie spune:

   При правильном построении учета, путаниц не должно быть.

Articole similare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...