37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Autoritățile vor fi obligate să facă schimb electronic de date pentru a elimina rolul de poștaș al cetățenilor în transportarea documentelor

Autoritățile vor fi obligate să facă schimb electronic de date pentru a elimina rolul de poștaș al cetățenilor în transportarea documentelor

23.07.2018994 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, a fost votată în lectura a doua de către Parlamentul Republicii Moldova. Documentul va reglementa schimbul electronic de date, resursele informaționale și procedura de acordare a accesului la registrele și bazele de date de importanță națională pentru toate entitățile publice.

Platforma de schimb de date MConnect, implementată în acest scop de către Agenția de Guvernare Electronică, va facilita schimbul electronic de date în timp real între autoritățile administrației publice, sporind eficiența și calitatea furnizării serviciilor publice, fără a solicita date de la cetățeni și mediul de afaceri sub formă de certificate, rapoarte etc.

Totodată, aceasta permite crearea cadrului necesar pentru optimizarea, reingineria și digitizarea serviciilor publice, dar și implementarea principiului ghișeului unic.

În baza cererilor de conectare la platforma de interoperabilitate, participanții la schimbul de date vor avea roluri simultane de furnizor și consumator de date.

Evenimentele legate de schimbul de date, sunt jurnalizate în MLog. Astfel, prin intermediul MLog se va duce o evidență și se va monitoriza schimburile de date, pentru asigurarea regimului corespunzător de securitate, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și alte regimuri speciale de date.

Platforma de interoperabilitate este pe deplin funcțională în regim de producție și este utilizată pentru schimbul automatizat de date între mai multe autorități și instituții publice. Până în prezent, circa 100 de proiecte de integrare cu platforma de interoperabilitate au fost deja inițiate, asociate la 35 de entități, care deja aplică cu succes metoda schimbului electronic de date în timp real.

Această lege, împreună cu alte documente de politici publice în domeniul dezvoltării societății informaționale și e-guvernării, inclusiv Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, obligă autoritățile publică să efectueze schimbul de date în mod electronic.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...