37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Auditul cooperării transfrontaliere şi transnaţionale

Auditul cooperării transfrontaliere şi transnaţionale

30.10.2019378 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de Punct Național de Contact pentru Control, în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului, în baza unui Acord semnat între părți, va realiza mai multe acțiuni ce țin de implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană.
Potrivit Regulamentului, Punctul Naţional de Contact pentru Control este autoritatea naţională responsabilă pentru coordonarea şi consultarea aspectelor ce ţin de controlul pe teritoriul Republicii Moldova al proiectelor din cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.
Astfel, la etapa de programare, Ministerul, împreună cu Consiliul, vor selecta anual (până la data de 31 martie a fiecărui an) auditorii incluși în Registrul public al auditorilor, vor întocmi şi prezenta lista acestora Autorităţii Naţionale de Management pentru participare la instruiri specializate oferite de Programe și vor participa la organizarea de instruiri ale auditorilor selectați asupra caracteristicilor specifice ale Programelor, cu suportul Secretariatului Tehnic Comun/Autorității de Management. De asemenea, Ministerul va oferi suport Autorităţii de Management în elaborarea ghidului privind verificarea cheltuielilor de către auditorii selectați și instruiți.
Totodată, la etapa de implementare și monitorizare a proiectelor, în colaborare cu Autoritatea de Management și Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională vor informa beneficiarii cu privire la lista auditorilor selectați și instruiți, precum și despre regulile de prestare a serviciilor de către aceștia.
Alte acțiuni țin de prezentarea informațiilor consultative auditorilor, instituţiilor ce implementează proiecte şi Autorităţii de Management în domeniul achiziţiilor publice, contabilității şi auditului în sectorul corporativ, impozitării şi în alte domenii, examinarea rapoartelor aferente desfăşurării de către auditori a misiunilor de verificare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate de UE și controlul serviciilor prestate de către auditori privind misiunile de verificare a cheltuielilor efectuate în conformitate cu standardul internațional pentru servicii conexe.
Totodată, proiectul prevede completarea atribuțiilor altor autorități cu responsabilitățile specificate în Acordurile de finanțare pentru asigurarea clarității sarcinilor instituțiilor care formează cadrul instituțional de implementare a proiectelor pe teritoriul Republicii Moldova.
Potrivit notei informative, aprobarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat.
Notă: Potrivit Regulamentului, programele de cooperare transfrontalieră şi transnaţională se desfășoară în următoarele etape:
1. etapa de programare, în cadrul căreia se elaborează documentul de program și sistemul de management şi control al programului;
2. etapa de apel de propuneri de proiecte/atribuire directă, în care are loc alternativ:
3. etapa de evaluare şi selectare a cererilor de finanţare
4. etapa de contractare a cererilor de finanţare aprobate, în care se desfășoară pregătirea şi verificarea documentelor necesare pentru semnarea contractelor de grant;
5. etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor, în care se desfășoară activităţile prevăzute în cadrul proiectelor aprobate spre finanţare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...