37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Auditorii interni ar putea avea un nou Cod de etică

Auditorii interni ar putea avea un nou Cod de etică

07.05.2019597 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Hotărâre privind aprobarea unui nou Cod etic al auditorului intern și o nouă Cartă de audit intern (Regulament-model de funcționare a subdiviziunii de audit intern), în scopul promovării culturii etice și creării cadrului etic necesar desfășurării activității de audit intern.

Noile documente au fost elaborate având în vedere că Codul etic și Carta de audit, aprobate în 2014, înregistrează anumite discordanțe cu modificările operate ulterior în legislația de profil.

Comparativ cu versiunile anterioare, noile documente vin să definească mai clar principiile fundamentale ale auditului intern – integritate, obiectivitate, competență și confidențialitate, prin alinierea acestora la prevederile Codului de Etică al Institutului Auditorilor Interni. Noul Cod va concretiza și regulile de conduită a auditorilor interni, aferente fiecărui principiu fundamental al auditului intern.

Totodată, în Carta de audit intern principalele modificări vizează:

  • obligativitatea auditării cel puțin o dată la trei ani a proceselor aferente unor domenii de importanță majoră;
  • definirea caracterului misiunilor de asigurare și consiliere;
  • obligativitatea auditării entităților din subordine, care nu dispun de subdiviziune de audit intern;
  • concretizarea interdicțiilor stabilite pentru auditorii interni, inclusiv în partea ce ține de limitarea implicării auditorilor interni în procesul de management al riscurilor;
  • obligativitatea informării cu privire la prejudiciile aduse activității de audit intern, precum și la raportarea indiciilor de fraudă și corupție către conducător sau, după caz, organelor abilitate.

De asemenea, atât în Codul etic al auditorului intern, cât și în Carta de audit intern au fost substituite noțiunea de ”unitate de audit intern” cu noțiunea de ”ubdiviziune de audit intern”, iar noțiunea de ”management financiar și control” cu noțiunea de ”control intern managerial”.

Documentul este remis spre consultare publică și poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...