37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Planul general de conturi contabile va fi modificat

Atenție! Planul general de conturi contabile va fi modificat

06.06.20193.910 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul finanțelor a remis pre consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanțelor Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 6 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile.

Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU s-a elaborat și aprobat Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

În vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.48/2019 au fost aprobate modificări la  Standardele Naționale de Contabilitate și prin urmare, este necesară modificarea și completarea Planului general de conturi contabile.

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119/2013, conține prevederi care reies din modificările la Standardele Naționale de Contabilitate.

Noua redacție a Planului general de conturi poate fi vizualizată aici.
Modificările urmează să intre în vigoare începând cu 01.01.2020, odată cu modificările la Standardele Naționale de Contabilitate.

Persoane responsabile
Vizir Ala – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Tel. 022-26-27-60, adresa de e-mail: ala.vizir@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 18.06.2019
Proiectul și nota informativă.

Ministerul finanțelor a remis pre consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanțelor Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 6 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile.

Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU s-a elaborat și aprobat Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

În vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.48/2019 au fost aprobate modificări la  Standardele Naționale de Contabilitate și prin urmare, este necesară modificarea și completarea Planului general de conturi contabile.

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119/2013, conține prevederi care reies din modificările la Standardele Naționale de Contabilitate.

Noua redacție a Planului general de conturi poate fi vizualizată aici.
Modificările urmează să intre în vigoare începând cu 01.01.2020, odată cu modificările la Standardele Naționale de Contabilitate.

Persoane responsabile
Vizir Ala – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Tel. 022-26-27-60, adresa de e-mail: ala.vizir@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 18.06.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...