37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Nomenclatura combinată a mărfurilor a fost modificată

Atenție! Nomenclatura combinată a mărfurilor a fost modificată

30.11.20182.434 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul a votat ieri, în lectură finală, proiectul de lege ce prevede modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Conform Convenției internaționale privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, prevede actualizarea la fiecare 4 ani calendaristici a codificării și descrierii mărfurilor. Astfel, începând cu 2017 a intrat în vigoare versiunea nouă, care urmează a fi implimentată și în RM.

Utilizarea noii versiuni are ca scop eficientizarea operațiunilor de import și export efectuate de către agenții economici autohtoni, ceea ce va contribui la facilitarea comerțului exterior al Republicii Moldova.

Nomenclatura combinată a mărfurilor nou-aprobată, este divizată în 21 de secţiuni şi 97 de capitole, cu note explicative pentru fiecare capitol.

Din noul document, au fost excluse unele coduri tarifare precum :

- unele categorii de pește (la poziția 0302);
- unele categorii de vinuri (la pozișia 2204);
- deverse substanțe chimice (la poziția 2811);
- lemn, cărbune de lemn și articole din lemn (la poziția 4407);
- unele categorii de fructe comestibile (la poziția 0805);
- diverse părți de utilaje și aparate (la poziția 7318);

Totodată, printre schimbările aduse de noua Nomenclatură Combinată, se consideră adăugarea de noi coduri tarifare sau madificarea celor existente pentru:

- diverse specii de pești, crustacee, moluște;
- diverse băuturi precum: bere fără alcool (s-a adăugat codul distinct 22029100), băuturi pe bază de soia, vinuri;
- produse imunologice;
- anvelope utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere;
- mașini multifuncționale (imprimante, copiere, etc.)
- discuri digitale versatile (DVD) și altele;

Care rezultat al modificărilor, față de redacția actuală, la nivel de 8 cifre, au fost excluse 961 poziții tarifare ți introduce 1010 poziții tarifare noi.

Cît privește componenta de taxă vamală, aceasta nu a fost modificată. Cuantumul taxelor vamale, precum şi lista mărfurilor supuse acestora, aferente fiecărei poziţii tarifare separate, se aprobă de Parlament. Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Cu documentul integral puteți face cunoștință aici: RO / RU.

Menționăm că, prevederile noi vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2019

Parlamentul a votat ieri, în lectură finală, proiectul de lege ce prevede modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Conform Convenției internaționale privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, prevede actualizarea la fiecare 4 ani calendaristici a codificării și descrierii mărfurilor. Astfel, începând cu 2017 a intrat în vigoare versiunea nouă, care urmează a fi implimentată și în RM.

Utilizarea noii versiuni are ca scop eficientizarea operațiunilor de import și export efectuate de către agenții economici autohtoni, ceea ce va contribui la facilitarea comerțului exterior al Republicii Moldova.

Nomenclatura combinată a mărfurilor nou-aprobată, este divizată în 21 de secţiuni şi 97 de capitole, cu note explicative pentru fiecare capitol.

Din noul document, au fost excluse unele coduri tarifare precum :

- unele categorii de pește (la poziția 0302);
- unele categorii de vinuri (la pozișia 2204);
- deverse substanțe chimice (la poziția 2811);
- lemn, cărbune de lemn și articole din lemn (la poziția 4407);
- unele categorii de fructe comestibile (la poziția 0805);
- diverse părți de utilaje și aparate (la poziția 7318);

Totodată, printre schimbările aduse de noua Nomenclatură Combinată, se consideră adăugarea de noi coduri tarifare sau madificarea celor existente pentru:

- diverse specii de pești, crustacee, moluște;
- diverse băuturi precum: bere fără alcool (s-a adăugat codul distinct 22029100), băuturi pe bază de soia, vinuri;
- produse imunologice;
- anvelope utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere;
- mașini multifuncționale (imprimante, copiere, etc.)
- discuri digitale versatile (DVD) și altele;

Care rezultat al modificărilor, față de redacția actuală, la nivel de 8 cifre, au fost excluse 961 poziții tarifare ți introduce 1010 poziții tarifare noi.

Cît privește componenta de taxă vamală, aceasta nu a fost modificată. Cuantumul taxelor vamale, precum şi lista mărfurilor supuse acestora, aferente fiecărei poziţii tarifare separate, se aprobă de Parlament. Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Cu documentul integral puteți face cunoștință aici: RO / RU.

Menționăm că, prevederile noi vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2019

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...