37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ATENȚIE! Noi prevederi și aspecte de subvenționare a producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale

ATENȚIE! Noi prevederi și aspecte de subvenționare a producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale

24.09.2020561 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost operate unele modificări la Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Aceste modificări au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 22 septembrie 2020 (publicat în Monitorul Oficial nr 240 din 23 septembrie 2020). Este vorba despre noi prevederi și aspecte aferente modulului de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare, precum și aspecte generale privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli.

Astfel, beneficiari de subvenționare a dobânzilor sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au contractat credite bancare, indiferent de data contractării acestora. 

Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate începând cu 1 mai 2020 și până în luna decembrie 2020 inclusiv.     

În partea ce ține de rambursarea TVA, comunicăm că prin Legea nr.176 din 11.09.2020, a fost modificată Legea nr.60/2020 prin instituirea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Astfel, producătorii agricoli afectați – subiecți ai TVA, conform Declarației privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume ale TVA aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceștia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale din perioada Programului de rambursare a TVA (mai – decembrie 2020 inclusiv). 

Producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/ sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale. 

Pentru a beneficia de rambursarea TVA, producătorii agricoli afectați conform Programului menționat trebuie să întrunească următoarele condiții:
- au calculat și declarat impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;
 - au prezentat darea de seamă BIJ 17, în care a calculat impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă pentru anul 2020.    

Pentru a solicita rambursare, este necesar de a depune o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr.3 la Regulamentul menționat anterior, la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice.

Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesând link-ul sau Anexa nr.2 din Regulament. 

Termenul de examinare a cererii este de 15 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control tematic de verificare a corectitudinii determinării sumei TVA spre rambursare.

Menționăm, că prevederile menționate se aplică pentru cererile depuse pentru perioadele fiscale din perioada Programului de rambursare a TVA. 

Reieșind din cele expuse, SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...