37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Noi modificări la Codul fiscal

Atenție! Noi modificări la Codul fiscal

11.07.20183.695 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a propus spre dezbateri publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și anume:

Scopul proiectului constă în aducerea în concordanță a normelor existente cu cele nou intrate în vigoare, precum și modificarea unor norme în vederea excluderii anumitor deficiențe și probleme în aplicarea acestora.

Prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat a fost inclusă efectuarea controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora.

Serviciului Fiscal de Stat i-a fost atribuită și competența de verificare și efectuare a controlului în diferite domenii prin acte normative speciale, cum este Legea cu privire la tichetele de masă nr.166 din 21.09.2017 (art.7 alin.(1)), Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor aprobat prin HG nr.972 din 11 septembrie 2001 (pct.75), Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă aprobat prin HG nr.1145 din 20 decembrie 2017 (pct.32).

În acest context, se propune completarea art.129 pct.6) din Codul fiscal, prin includerea în conținutul obligației fiscale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în cotă procentuală, precum completarea pct.11) prin reglementarea faptului că controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligațiilor prevăzute și de alte acte normative.

Totodată, se propune armonizarea Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 și Legii BASS pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite în cotă procentuală.

Se propune ca, toate actele administrative, citațiile, precum și alte acte sau răspunsuri, să fie comunicate de către Serviciul Fiscal de Stat persoanelor specificate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.

De la pct.141 a art. 133, care reglementează atribuția de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora, se propune excluderea cuvîntului “contravenţionale”, deoarece pentru încălcările în domeniul respectiv sunt prevăzute sancțiuni și de către alte acte legislative, nu doar sancțiuni contravenționale.

Totodată, se propune completarea acestui articol cu noi atribuții pentru SFS - de efectuare a altor tipuri de controale decât cele expuse la pct.14 și 141 , prin acte normative  special, efectuarea la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, pînă la data de 31 mai, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă, a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare și gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice.

Codul fiscal, va fi completat și cu prevederi care să reglementeze statutul juridic al funcționarului fiscal cu statul special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în domeniul constatării infracţiunilor. Reieșind din natura atribuţiilor de serviciu pe care urmează să le exercite funcționarul fiscal respectiv, acestuia urmează a-i fi atribuit statut special, grade și garanții sociale speciale.

Contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați, vor fi obligați șă prezinte dările de seamă utilizînd metode automatizate de raportare electronică. În acest sens, va fi completat art.187 alin.(21), cu categoria de contribuabili menționată.

Vor fi modificate sancțiunile prevăzute de Codul fiscal, cu scopul aducerii în concordanță a prevederilor Codului fiscal cu Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 30.01.2018, conform căreia la aplicarea sancțiunilor urmează a fi respectat principiul individualizării sancțiunilor. Amintim că recent, Curtea Constituțională a declarat  neconstituțională amenda de 3600 lei pentru neprezentarea facturilor fiscale.

Cu referire la art.261 din Codul fiscal, alineatele (4) și (5), vor fi comasate, fapt ce va permite excluderea interpretărilor duale la aplicarea sancțiunilor în cazul diminuării obligațiilor fiscale, prin prezentarea către SFS a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice, precum și în cazul eschivării de la calculul şi de la plata obligațiilor fiscale.

În prezent, art.260 alin.(1)-(3) din Codul fiscal prevede sancțiune pentru neprezentarea, prezentarea tardivă și prezentarea dării de seamă fiscale cu date neautentice. Conform modificărilor propuse, alineatele (2) și (3) urmează a fi excluse, iar sancțiunea de la alin. (1) urmează a fi aplicată pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dării de seamă fiscale.

La aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal, pentru nerespectarea modului de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se va ține cont de caracterul încălcării – încălcare fiscală semnificativă și încălcare fiscală nesemnificativă.

Codul fiscal va fi completat cu un nou articol – art.2632 – care va stabili răspunderea pentru executorii judecătorești care nu au transferat în termen plățile încasate în folosul Bugetului Public Național, astfel, asigurțndu-se respectarea drepturilor persoanelor interesate în procedura de executare, prin excluderea situațiilor de tergiversare a transferării sau netrasferării plăților încasate de către executorul judecătoresc.

Modificări sunt prevăzute și la norma ce reglementează momentul din care contribuabilul este în drept să-și exercite dreptul de contestare a actelor Serviciului Fiscal de Stat.

Comentariile pe marginea proiectului pot fi remise până la data de 27 iulie curent, la adresa de email: valeria.nedelea@sfs.md.

Ministerul Finanțelor, a propus spre dezbateri publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și anume:

Scopul proiectului constă în aducerea în concordanță a normelor existente cu cele nou intrate în vigoare, precum și modificarea unor norme în vederea excluderii anumitor deficiențe și probleme în aplicarea acestora.

Prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat a fost inclusă efectuarea controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora.

Serviciului Fiscal de Stat i-a fost atribuită și competența de verificare și efectuare a controlului în diferite domenii prin acte normative speciale, cum este Legea cu privire la tichetele de masă nr.166 din 21.09.2017 (art.7 alin.(1)), Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor aprobat prin HG nr.972 din 11 septembrie 2001 (pct.75), Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă aprobat prin HG nr.1145 din 20 decembrie 2017 (pct.32).

În acest context, se propune completarea art.129 pct.6) din Codul fiscal, prin includerea în conținutul obligației fiscale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în cotă procentuală, precum completarea pct.11) prin reglementarea faptului că controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligațiilor prevăzute și de alte acte normative.

Totodată, se propune armonizarea Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 și Legii BASS pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite în cotă procentuală.

Se propune ca, toate actele administrative, citațiile, precum și alte acte sau răspunsuri, să fie comunicate de către Serviciul Fiscal de Stat persoanelor specificate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.

De la pct.141 a art. 133, care reglementează atribuția de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora, se propune excluderea cuvîntului “contravenţionale”, deoarece pentru încălcările în domeniul respectiv sunt prevăzute sancțiuni și de către alte acte legislative, nu doar sancțiuni contravenționale.

Totodată, se propune completarea acestui articol cu noi atribuții pentru SFS - de efectuare a altor tipuri de controale decât cele expuse la pct.14 și 141 , prin acte normative  special, efectuarea la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, pînă la data de 31 mai, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă, a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare și gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice.

Codul fiscal, va fi completat și cu prevederi care să reglementeze statutul juridic al funcționarului fiscal cu statul special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în domeniul constatării infracţiunilor. Reieșind din natura atribuţiilor de serviciu pe care urmează să le exercite funcționarul fiscal respectiv, acestuia urmează a-i fi atribuit statut special, grade și garanții sociale speciale.

Contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați, vor fi obligați șă prezinte dările de seamă utilizînd metode automatizate de raportare electronică. În acest sens, va fi completat art.187 alin.(21), cu categoria de contribuabili menționată.

Vor fi modificate sancțiunile prevăzute de Codul fiscal, cu scopul aducerii în concordanță a prevederilor Codului fiscal cu Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 30.01.2018, conform căreia la aplicarea sancțiunilor urmează a fi respectat principiul individualizării sancțiunilor. Amintim că recent, Curtea Constituțională a declarat  neconstituțională amenda de 3600 lei pentru neprezentarea facturilor fiscale.

Cu referire la art.261 din Codul fiscal, alineatele (4) și (5), vor fi comasate, fapt ce va permite excluderea interpretărilor duale la aplicarea sancțiunilor în cazul diminuării obligațiilor fiscale, prin prezentarea către SFS a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice, precum și în cazul eschivării de la calculul şi de la plata obligațiilor fiscale.

În prezent, art.260 alin.(1)-(3) din Codul fiscal prevede sancțiune pentru neprezentarea, prezentarea tardivă și prezentarea dării de seamă fiscale cu date neautentice. Conform modificărilor propuse, alineatele (2) și (3) urmează a fi excluse, iar sancțiunea de la alin. (1) urmează a fi aplicată pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dării de seamă fiscale.

La aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal, pentru nerespectarea modului de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se va ține cont de caracterul încălcării – încălcare fiscală semnificativă și încălcare fiscală nesemnificativă.

Codul fiscal va fi completat cu un nou articol – art.2632 – care va stabili răspunderea pentru executorii judecătorești care nu au transferat în termen plățile încasate în folosul Bugetului Public Național, astfel, asigurțndu-se respectarea drepturilor persoanelor interesate în procedura de executare, prin excluderea situațiilor de tergiversare a transferării sau netrasferării plăților încasate de către executorul judecătoresc.

Modificări sunt prevăzute și la norma ce reglementează momentul din care contribuabilul este în drept să-și exercite dreptul de contestare a actelor Serviciului Fiscal de Stat.

Comentariile pe marginea proiectului pot fi remise până la data de 27 iulie curent, la adresa de email: valeria.nedelea@sfs.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...