37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Miercuri, 26 decembrie expiră termenul de prezentare a declarațiilor fiscale

Atenţie! Miercuri, 26 decembrie expiră termenul de prezentare a declarațiilor fiscale

20.12.20181.845 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Miercuri, 26.12.2018, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de miercuri, 26 decembrie 2018, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

IPC 18 - 11/2018 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta:

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 11/2018 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi:

TAXI 18 – 01/2019 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi(instrucțiune de completare).

TVA:

TVA 12 - 11/2018 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:

1. ACZ 09 - 11/2018 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 11/2018 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare).

2. TTM - 11/2018 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare).

3. POLMED17 - 11/2018 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, ultima zi pentru prezentarea acestor declarații va fi data de 26 decembrie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Reiterăm că termenul limită de achitare, etapa a 4-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 26 decembrie 2018. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt obligate să achite a 2-a rată a impozitului pe venit, adică 3/4 din această sumă - până la 26 decembrie ale anului fiscal.
Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit, reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Reamintim că astăzi, 20 decembrie 2018, expiră termenul de achitare de către subiecții stimulării fiscale, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal și a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidență special, pentru a beneficia de stimularea fiscală.

În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, efectuarea stimulării fiscale se înfăptuiește prin anularea sumelor reflectate în sistemele de evidență:

  1. al Serviciului Fiscal de Stat la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală administrate de SFS;
  2. al Serviciului Vamal la amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți, aferente bugetului de stat administrate de SV;
  3. al Casei Naționale de Asigurări Sociale la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de CNAS, inclusiv cele aflate la evidența specială.

Succes!!!

Miercuri, 26.12.2018, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, şi altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de miercuri, 26 decembrie 2018, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

IPC 18 - 11/2018 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta:

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 11/2018 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi:

TAXI 18 – 01/2019 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi(instrucțiune de completare).

TVA:

TVA 12 - 11/2018 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:

1. ACZ 09 - 11/2018 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 11/2018 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare).

2. TTM - 11/2018 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare).

3. POLMED17 - 11/2018 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, ultima zi pentru prezentarea acestor declarații va fi data de 26 decembrie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Reiterăm că termenul limită de achitare, etapa a 4-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 26 decembrie 2018. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt obligate să achite a 2-a rată a impozitului pe venit, adică 3/4 din această sumă - până la 26 decembrie ale anului fiscal.
Potrivit art. 261, alin. 6 din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit, reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Reamintim că astăzi, 20 decembrie 2018, expiră termenul de achitare de către subiecții stimulării fiscale, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat administrate de Serviciul Vamal și a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale, incusiv cele aflate la evidență special, pentru a beneficia de stimularea fiscală.

În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, efectuarea stimulării fiscale se înfăptuiește prin anularea sumelor reflectate în sistemele de evidență:

  1. al Serviciului Fiscal de Stat la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală administrate de SFS;
  2. al Serviciului Vamal la amenzile aferente bugetului de stat și majorările de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți, aferente bugetului de stat administrate de SV;
  3. al Casei Naționale de Asigurări Sociale la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidența specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuțiilor de asigurări sociale și altor plăți, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de CNAS, inclusiv cele aflate la evidența specială.

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...