37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Miercuri, 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Miercuri, 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

19.01.20232.371 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Miercuri, 25 ianuarie 2023, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind  impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, taxele locale, taxele rutiere şi alte taxe.
Plata acestora se va efectua nu mai târziu de miercuri, 25 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TDL 13 - în mărime deplină, până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TFD 19 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal;
TFZD15 - achitarea conform Capitolul 5, Capitolul 6 și Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal.

Data de 25 ianuarie este și ultima zi pentru achitarea impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (SIMM 20) în luna ianuarie nu se prezintă.

De asemenea, 25 ianuarie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (Forma DAJ 17) în luna ianuarie nu se prezintă.

25 ianuarie survine termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfășoară activitate professională în domeniul sănătății, pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (Forma DAAS19) în luna ianuarie nu se prezintă.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 12/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucțiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 01/2023 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

3. IALS 21 – A/2022 Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare).

4. INR 14 - A/2022Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare).

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 12/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
ISAPTI 17 – A/2022 Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (instrucțiune de completare).

TVA:
TVA 12 – 12/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).
Menționăm că până la 31 ianuarie 2022, se prezintă Raportul privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor - pentru trimestrul IV 2022.

Alte plăți obligatorii:
CFV20 – IV/2022 Darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (instrucțiune de completare)- pentru trimestrul IV 2022.

Accize:
1. ACZ 09 – 12/2022 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare).

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 12/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației  (instrucțiune de completare).

Taxele locale:
TL 13 - Trim. IV/2022 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare).

Taxa pentru resursele naturale:

TRN 21 - Trim. IV/2021 Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (instrucţiune de completare).

Taxele rutiere:
1. TFD 19 – A/2022 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucţiunea de completare).
2. TDL-13 - Trim. IV/2022 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucţiunea de completare)
3. TFZD 15 - Trim. IV/2022 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucţiunea de completare).

Alte taxe:
POLMED17 - 12/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Succese!!!

Miercuri, 25 ianuarie 2023, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind  impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, taxele locale, taxele rutiere şi alte taxe.
Plata acestora se va efectua nu mai târziu de miercuri, 25 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TDL 13 - în mărime deplină, până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TFD 19 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal;
TFZD15 - achitarea conform Capitolul 5, Capitolul 6 și Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal.

Data de 25 ianuarie este și ultima zi pentru achitarea impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (SIMM 20) în luna ianuarie nu se prezintă.

De asemenea, 25 ianuarie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (Forma DAJ 17) în luna ianuarie nu se prezintă.

25 ianuarie survine termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfășoară activitate professională în domeniul sănătății, pentru trimestrul IV, anul 2022. Darea de seamă (Forma DAAS19) în luna ianuarie nu se prezintă.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 12/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucțiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 01/2023 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

3. IALS 21 – A/2022 Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare).

4. INR 14 - A/2022Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare).

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 12/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
ISAPTI 17 – A/2022 Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (instrucțiune de completare).

TVA:
TVA 12 – 12/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).
Menționăm că până la 31 ianuarie 2022, se prezintă Raportul privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor - pentru trimestrul IV 2022.

Alte plăți obligatorii:
CFV20 – IV/2022 Darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (instrucțiune de completare)- pentru trimestrul IV 2022.

Accize:
1. ACZ 09 – 12/2022 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare).

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 12/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației  (instrucțiune de completare).

Taxele locale:
TL 13 - Trim. IV/2022 Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare).

Taxa pentru resursele naturale:

TRN 21 - Trim. IV/2021 Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (instrucţiune de completare).

Taxele rutiere:
1. TFD 19 – A/2022 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucţiunea de completare).
2. TDL-13 - Trim. IV/2022 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucţiunea de completare)
3. TFZD 15 - Trim. IV/2022 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucţiunea de completare).

Alte taxe:
POLMED17 - 12/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Succese!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...