37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Marți, 26 aprilie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Marți, 26 aprilie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

20.04.2022788 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Marți, 26 aprilie 2022, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de marți, 26 aprilie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 03/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 04/2022 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 03/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 03/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).
Menționăm că până la 30 aprilie 2022, se prezintă Raportul privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor - pentru trimestrul I 2022.

Accize:
1. ACZ 09 – 03/2022 Declarația privind accizele(instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)
3. TBSDA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.1251 din Codul fiscal (instrucțiune de completare)- nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate la art.1251 Codul Fiscal.

Alte plăți obligatorii:
CFV20 – I/2022 Darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (instrucțiune de completare)- pentru trimestrul I 2022.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 03/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației (instrucțiune de completare).

Taxele locale:
TL 13 – I/2022 Darea de seamă pentru taxele locale  (instrucțiune de completare- pentru trimestrul I 2022.

Taxa pentru resursele naturale:
TRN 21 – I/2022 Darea de seamă pentru resursele naturale (instrucţiune de completare) - pentru trimestrul I 2022.

Taxele rutiere:
TDL 13 – I/2022 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise (instrucțiune de completare) - pentru trimestrul I 2022.

Alte taxe:
POLMED17 - 03/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Forma CET18 - A/2021 Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Instrucţiune de completare) se prezintă până la 30 aprilie 2022 pentru perioada fiscala 2021.

Vă atragem atenția că pe data de 26.04.2021 expiră termenul de achitare a impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestru I 2021 (Codul fiscal, Capitolul 71, art. 544 alin.(2)). Totodată, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și sănătății (art. 695 CF) au obligația de a achita impozitul pe venit, pînă la 26 aprilie pentru I trimestru al anului 2022.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 aprilie 2022, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 26 aprilie 2022.

Succese!!!

Marți, 26 aprilie 2022, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de marți, 26 aprilie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 03/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 04/2022 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 03/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 03/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).
Menționăm că până la 30 aprilie 2022, se prezintă Raportul privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor - pentru trimestrul I 2022.

Accize:
1. ACZ 09 – 03/2022 Declarația privind accizele(instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)
3. TBSDA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.1251 din Codul fiscal (instrucțiune de completare)- nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate la art.1251 Codul Fiscal.

Alte plăți obligatorii:
CFV20 – I/2022 Darea de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (instrucțiune de completare)- pentru trimestrul I 2022.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 03/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației (instrucțiune de completare).

Taxele locale:
TL 13 – I/2022 Darea de seamă pentru taxele locale  (instrucțiune de completare- pentru trimestrul I 2022.

Taxa pentru resursele naturale:
TRN 21 – I/2022 Darea de seamă pentru resursele naturale (instrucţiune de completare) - pentru trimestrul I 2022.

Taxele rutiere:
TDL 13 – I/2022 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise (instrucțiune de completare) - pentru trimestrul I 2022.

Alte taxe:
POLMED17 - 03/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Forma CET18 - A/2021 Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Instrucţiune de completare) se prezintă până la 30 aprilie 2022 pentru perioada fiscala 2021.

Vă atragem atenția că pe data de 26.04.2021 expiră termenul de achitare a impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestru I 2021 (Codul fiscal, Capitolul 71, art. 544 alin.(2)). Totodată, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și sănătății (art. 695 CF) au obligația de a achita impozitul pe venit, pînă la 26 aprilie pentru I trimestru al anului 2022.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 aprilie 2022, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 26 aprilie 2022.

Succese!!!

Comentarii

  1. Anonim spune:

    raportul TAXI18 se prezinta pentru perioada 04/2022

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...