37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Marți, 25 iunie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Atenţie! Marți, 25 iunie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

20.06.20191.385 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Marți, 25 iunie 2019, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind Impozitul pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize și altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 25 iunie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

1. IPC 18 - 05/2019 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 07/2019 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

TVA:

TVA 12 - 05/2019 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 05/2019 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).

Accize:

1. ACZ 09 - 05/2019 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 05/2019 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare).

2. TTM - 05/2019 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare).

3. POLMED17 - 05/2019 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Important:

Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru etapa a 2-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 25 iunie 2019. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art. 228 alin. (3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Totodată, Luni, 01.07.2019, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni și a Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de Luni, 1 iulie.

Dividende:

Forma DPP 16 Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe аcţiuni (instrucţiunea de completare)

Defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale:

Forma DISM 16 Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (instrucţiunea de completare)

Vă reamintim că, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs până la 1 iulie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282, alin. (2), Codul Fiscal).

Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, ultima zi pentru prezentarea acestor declarații va fi data de 1 iulie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Succes!!!

Marți, 25 iunie 2019, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind Impozitul pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize și altele. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 25 iunie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.

1. IPC 18 - 05/2019 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 07/2019 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

TVA:

TVA 12 - 05/2019 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Pentru rezidenții Parcurilor IT:

IU 17 - 05/2019 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).

Accize:

1. ACZ 09 - 05/2019 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).

2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:

1. PSV - 05/2019 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare).

2. TTM - 05/2019 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare).

3. POLMED17 - 05/2019 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

Important:

Vă amintim că termenul limită de achitare, pentru etapa a 2-a, a impozitului pe venit în rate (art. 84 din Codul fiscal) este data de 25 iunie 2019. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art. 228 alin. (3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Totodată, Luni, 01.07.2019, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni și a Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale. Plata acestora se va efectua nu mai târziu de Luni, 1 iulie.

Dividende:

Forma DPP 16 Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe аcţiuni (instrucţiunea de completare)

Defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale:

Forma DISM 16 Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (instrucţiunea de completare)

Vă reamintim că, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs până la 1 iulie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282, alin. (2), Codul Fiscal).

Conform prevederilor art. 129 alin. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă, de aceea, ultima zi pentru prezentarea acestor declarații va fi data de 1 iulie. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...