37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Marți, 25 februarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Marți, 25 februarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

20.02.20201.393 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Marți, 25 februarie 2020, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize  şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu marți, 25 februarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 18 - 01/2020 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 03/2020 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 01/2020 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 01/2020 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 01/2020 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:
1. PSV - 01/2020 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare)
2. TTM - 01/2020 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)
3. POLMED17 - 01/2020 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 

4. EMPOLDEP 19 – A/2019 Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și devărsările de poluanți și depozitarea deșeurilor   (instrucțiunea de completare). Pentru mai multe detalii despre această taxă, vă puteți informa aici.

Totodată, marți 25 februarie 2020 expiră termenul de prezentare a Informației și Notelor de informare de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal.

Informația și Notele de informare se prezintă conform Anexelor nr.1-13 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018:
1. Informația prezentată de instituțiile financiare privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
2. Informaţia prezentată de companiile turistice privind serviciile turistice, conform anexei atașate;
3. Informaţia prezentată de companiile de asigurare privind contractele de asigurare;
4. Informaţia prezentată de deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare;
5. Informaţia prezentată de BNM despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate;
6. Informaţia prezentată de BNM despre rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
7. Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
8. Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare;
9. Informaţia prezentată de executorii judecătorești privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare ;
10. Informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
11. Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;
12. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților de plată;
13. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților emitente de monedă electronică;
14. Informaţia prezentată de furnizorii de servicii poștale privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
15. Informaţia prezentată de agenții economici specializați (intermediari imobiliari) privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare încheiate de către persoanele fizice.

Pentru mai multe informații, vedeți articolul „Aspecte noi privind declararea la SFS a împrumuturilor pentru anul 2019” și „Suprizele declarării informației cu privire la comercializarea automobilului către persoana fizică”.

Vă atenționăm despre faptul că pe portalul www.servicii.fisc.md este disponibil serviciul SIA “Colectarea informațiilor din surse indirecte”. Activarea acestuia se face individual pentru fiecare dintre subiecții impunerii printr-un apel telefonic la numărul de telefon 0 (22) 822222, în dependență de informația care necesită a fi prezentată de către subiect.

Succes!!!

Marți, 25 februarie 2020, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize  şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu marți, 25 februarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 18 - 01/2020 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 03/2020 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 01/2020 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 01/2020 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 01/2020 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Alte taxe:
1. PSV - 01/2020 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare)
2. TTM - 01/2020 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)
3. POLMED17 - 01/2020 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 

4. EMPOLDEP 19 – A/2019 Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și devărsările de poluanți și depozitarea deșeurilor   (instrucțiunea de completare). Pentru mai multe detalii despre această taxă, vă puteți informa aici.

Totodată, marți 25 februarie 2020 expiră termenul de prezentare a Informației și Notelor de informare de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal.

Informația și Notele de informare se prezintă conform Anexelor nr.1-13 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018:
1. Informația prezentată de instituțiile financiare privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
2. Informaţia prezentată de companiile turistice privind serviciile turistice, conform anexei atașate;
3. Informaţia prezentată de companiile de asigurare privind contractele de asigurare;
4. Informaţia prezentată de deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare;
5. Informaţia prezentată de BNM despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate;
6. Informaţia prezentată de BNM despre rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
7. Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
8. Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare;
9. Informaţia prezentată de executorii judecătorești privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare ;
10. Informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
11. Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;
12. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților de plată;
13. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților emitente de monedă electronică;
14. Informaţia prezentată de furnizorii de servicii poștale privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
15. Informaţia prezentată de agenții economici specializați (intermediari imobiliari) privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare încheiate de către persoanele fizice.

Pentru mai multe informații, vedeți articolul „Aspecte noi privind declararea la SFS a împrumuturilor pentru anul 2019” și „Suprizele declarării informației cu privire la comercializarea automobilului către persoana fizică”.

Vă atenționăm despre faptul că pe portalul www.servicii.fisc.md este disponibil serviciul SIA “Colectarea informațiilor din surse indirecte”. Activarea acestuia se face individual pentru fiecare dintre subiecții impunerii printr-un apel telefonic la numărul de telefon 0 (22) 822222, în dependență de informația care necesită a fi prezentată de către subiect.

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...