37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Luni, 27 iunie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Luni, 27 iunie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

21.06.2022431 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 27 iunie 2022, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, darea de seama privind impozitul de activitatea operațională  şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 iunie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 05/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 06/2022 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 05/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 05/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 05/2022 Declarația privind accizele(instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)
3. TBSDA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.1251 din Codul fiscal (instrucțiune de completare)- nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate la art.1251 Codul Fiscal.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 05/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației (instrucțiune de completare).

Alte taxe:
POLMED17 - 05/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

DISM - 16 – Anual, până la 30 iunieDarea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (instrucțiune de completare), se prezintă anual de către întreprinderile de stat și municipale și se achită până la data de 30 iunie.

DPP - 16 – Anual, până la 30 iunie.  Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (instrucțiune de completare), se prezintă anual de către societățile pe acțiuni și se achită până la data de 30 iunie.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 iunie 2022, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 iunie 2022.

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare a impozitului pe venit pentru trimestrul II al anului 2022 a impozitului pe venit în rate (art. 84 alin.(1) din Codul fiscal) este data de 27 iunie 2022. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Succes!!!

Luni, 27 iunie 2022, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, darea de seama privind impozitul de activitatea operațională  şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 iunie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 05/2022 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 06/2022 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 05/2022 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 05/2022 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 05/2022 Declarația privind accizele(instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)
3. TBSDA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.1251 din Codul fiscal (instrucțiune de completare)- nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate la art.1251 Codul Fiscal.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 05/2022 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației (instrucțiune de completare).

Alte taxe:
POLMED17 - 05/2022 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare).

DISM - 16 – Anual, până la 30 iunieDarea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (instrucțiune de completare), se prezintă anual de către întreprinderile de stat și municipale și se achită până la data de 30 iunie.

DPP - 16 – Anual, până la 30 iunie.  Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (instrucțiune de completare), se prezintă anual de către societățile pe acțiuni și se achită până la data de 30 iunie.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 iunie 2022, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 iunie 2022.

Important:
Vă amintim că termenul limită de achitare a impozitului pe venit pentru trimestrul II al anului 2022 a impozitului pe venit în rate (art. 84 alin.(1) din Codul fiscal) este data de 27 iunie 2022. Astfel, agenţii economici sunt obligaţi să achite 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Potrivit art. 261, alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate).

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...