37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Luni, 27 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Luni, 27 ianuarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

22.01.20202.053 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Luni, 27 ianuarie 2019, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind  impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, taxele locale, taxele rutiere şi alte taxe.
Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TDL 13 - în mărime deplină, până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TFD 19 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal;
TFZD 15 - achitarea conform Capitolul 5, Capitolul 6 și Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal.

Data de 27 ianuarie este și ultima zi pentru achitarea impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma IVAO 15) în luna ianuarie nu se prezintă.

De asemenea, 27 ianuarie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma DAJ 17) în luna ianuarie nu se prezintă.

27 ianuarie survine termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfășoară activitate professională în domeniul sănătății, pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma DAAS19) în luna ianuarie nu se prezintă.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 18 - 12/2019 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 02/2020 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

3. IALS 18 – A/2019  Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare)

4. INR 14 - A/2019 Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare)

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 1712/2019 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
ISAPTI 17 – A/2019 Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (instrucțiune de completare).

TVA:
TVA 12 - 12/2019 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 - 12/2019 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Taxele locale:
TL 13 - Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare) - pentru trimestrul IV 2019.

Taxa pentru resursele naturale:
TRN 15 - Trim. IV/2019 Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (instrucţiune de completare)

Taxele rutiere:
1. TFD 19 – A/2019 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucţiunea de completare)
2. TDL-13 - Trim. IV/2019 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucţiunea de completare). 
3. TFZD 15 - Trim. IV/2019 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucţiunea de completare)

Alte taxe:
1. PSV - 12/2019 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare)
2. TTM - 12/2019 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)
3. POLMED17 - 12/2019 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 ianuarie 2020, survine în zi de odihnă (sâmbătă), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 ianuarie 2020.

Succes!!!

Luni, 27 ianuarie 2019, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind  impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize, taxele locale, taxele rutiere şi alte taxe.
Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 ianuarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Totodată, achitarea taxelor rutiere se efectuează în mărime deplină, la următorul termen:
TDL 13 - în mărime deplină, până la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
TFD 19 - achitarea conform articolului 340 alin. (3) din Codul fiscal;
TFZD 15 - achitarea conform Capitolul 5, Capitolul 6 și Capitolul 7 al Titlului IX din Codul fiscal.

Data de 27 ianuarie este și ultima zi pentru achitarea impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma IVAO 15) în luna ianuarie nu se prezintă.

De asemenea, 27 ianuarie este termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma DAJ 17) în luna ianuarie nu se prezintă.

27 ianuarie survine termenul limită pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele care desfășoară activitate professională în domeniul sănătății, pentru trimestrul IV, anul 2019. Darea de seamă (Forma DAAS19) în luna ianuarie nu se prezintă.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 18 - 12/2019 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 02/2020 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

3. IALS 18 – A/2019  Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (instrucţiune de completare)

4. INR 14 - A/2019 Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (instrucţiune de completare)

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 1712/2019 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
ISAPTI 17 – A/2019 Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (instrucțiune de completare).

TVA:
TVA 12 - 12/2019 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 - 12/2019 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare)

Taxele locale:
TL 13 - Darea de seamă pe taxele locale (instrucţiune de completare) - pentru trimestrul IV 2019.

Taxa pentru resursele naturale:
TRN 15 - Trim. IV/2019 Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (instrucţiune de completare)

Taxele rutiere:
1. TFD 19 – A/2019 Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (instrucţiunea de completare)
2. TDL-13 - Trim. IV/2019 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (instrucţiunea de completare). 
3. TFZD 15 - Trim. IV/2019 Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (instrucţiunea de completare)

Alte taxe:
1. PSV - 12/2019 Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar(instrucţiune de completare)
2. TTM - 12/2019 Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (instrucţiune de completare)
3. POLMED17 - 12/2019 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 ianuarie 2020, survine în zi de odihnă (sâmbătă), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 ianuarie 2020.

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...