37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenţie! Luni, 27 februarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

Atenţie! Luni, 27 februarie expiră termenul de prezentare a unor declaraţii fiscale

21.02.2023927 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Luni, 27 februarie 2023, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 februarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 01/2023 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

2. Forma IRM19 - Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (instrucțiune de completare).

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 02/2023 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 01/2023 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 01/2023 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 01/2023 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare).
3. TBDSA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art. 1251 din CF.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 01/2023 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației  (instrucțiune de completare)

Alte taxe:
1. POLMED 17 - 01/2023 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 
2. EMPOLDEP 19 – A/2022 Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și devărsările de poluanți și depozitarea deșeurilor   (instrucțiunea de completare)

Totodată, luni 27 februarie 2023expiră termenul de prezentare a Informației și Notelor de informare de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 alin.(3) şi alin.(4) din Codul fiscal.

Informația și Notele de informare se prezintă conform Anexelor nr.1-13 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018:
1. Informația prezentată de instituțiile financiare privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
2. Informaţia prezentată de companiile turistice privind serviciile turistice, conform anexei atașate;
3. Informaţia prezentată de companiile de asigurare privind contractele de asigurare;
4. Informaţia prezentată de deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare;
5. Informaţia prezentată de BNM despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate;
6. Informaţia prezentată de BNM despre rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
7. Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
8. Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare;
9. Informaţia prezentată de executorii judecătorești privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare ;
10. Informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
11. Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;
12. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților de plată;
13. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților emitente de monedă electronică;
14. Informaţia prezentată de furnizorii de servicii poștale privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
15. Informaţia prezentată de agenții economici specializați (intermediari imobiliari) privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare încheiate de către persoanele fizice.

Pentru mai multe informații, vedeți articolul „Surse indirecte de informații – obligații de raportare pentru întreprinderi. Termen limită – 25 februarie” și „Declararea informației cu privire la comercializarea automobilului către persoana fizică”.

Vă atenționăm despre faptul că informațiile nu se mai prezintă pe portalul www.servicii.fisc.md, serviciul devenind accesibil doar pe portalul www.sfs.md, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” la următorul link

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 februarie 2023, survine în zi de odihnă (duminică), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 februarie 2023.

Succes!!!

Luni, 27 februarie 2023, expiră termenul de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, TVA, accize şi alte taxe.

Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 27 februarie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri accizate din antrepozitul fiscal.

Impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și primele de asigurări medicale:

1. IPC 21 - 01/2023 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (instrucţiune de completare).

Vă atragem atenția că în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, pentru reflectarea perioadei de aflare a persoanei într-un risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediul paternal) contribuabilii vor prezenta la necesitate:

2. Forma IRM19 - Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (instrucțiune de completare).

Informația nominalizată se va prezenta în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începînd cu ziua următoare după data indicată în ordin.

2. TAXI 18 – 02/2023 Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. (instrucţiune de completare).

Notă: În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Pentru rezidenții Parcurilor IT:
IU 17 – 01/2023 Declarația cu privire la impozitul unic (instrucțiune de completare).
TVA:
TVA 12 – 01/2023 Declaraţia privind TVA (instrucțiune de completare).

Accize:
1. ACZ 09 – 01/2023 Declarația privind accizele (instrucțiune de completare).
2. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin (instrucţiune de completare).
3. TBDSA 15 - Declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art. 1251 din CF.

Taxele în fondul de susținere a populației:
TFSP 20 – 01/2023 Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației  (instrucțiune de completare)

Alte taxe:
1. POLMED 17 - 01/2023 Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (instrucțiune de completare) 
2. EMPOLDEP 19 – A/2022 Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și devărsările de poluanți și depozitarea deșeurilor   (instrucțiunea de completare)

Totodată, luni 27 februarie 2023expiră termenul de prezentare a Informației și Notelor de informare de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 alin.(3) şi alin.(4) din Codul fiscal.

Informația și Notele de informare se prezintă conform Anexelor nr.1-13 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018:
1. Informația prezentată de instituțiile financiare privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
2. Informaţia prezentată de companiile turistice privind serviciile turistice, conform anexei atașate;
3. Informaţia prezentată de companiile de asigurare privind contractele de asigurare;
4. Informaţia prezentată de deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare;
5. Informaţia prezentată de BNM despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate;
6. Informaţia prezentată de BNM despre rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
7. Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
8. Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare;
9. Informaţia prezentată de executorii judecătorești privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare ;
10. Informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
11. Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;
12. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților de plată;
13. Informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal în cadrul societăților emitente de monedă electronică;
14. Informaţia prezentată de furnizorii de servicii poștale privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
15. Informaţia prezentată de agenții economici specializați (intermediari imobiliari) privind contractele de dare în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare încheiate de către persoanele fizice.

Pentru mai multe informații, vedeți articolul „Surse indirecte de informații – obligații de raportare pentru întreprinderi. Termen limită – 25 februarie” și „Declararea informației cu privire la comercializarea automobilului către persoana fizică”.

Vă atenționăm despre faptul că informațiile nu se mai prezintă pe portalul www.servicii.fisc.md, serviciul devenind accesibil doar pe portalul www.sfs.md, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” la următorul link

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a dărilor de seamă, 25 februarie 2023, survine în zi de odihnă (duminică), termenul de prezentare a acestora, potrivit prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 27 februarie 2023.

Succes!!!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...