37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor a fost completat

Atenție! Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor a fost completat

05.11.20182.487 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 a fost modificată conform Ordinului SFS nr. 540 din 11 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 410-415 din 02.11.2018.

Instrucțiunea, a fost completată cu o noțiune nouă - „beneficiar efectiv – ce reprezintă o persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară”.

Contribuabilii a căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat, au obligaţia de a obţine şi deţine informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv să prezinte informaţia solicitată cu privire la beneficiarul efectiv şi să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.

Conform pct. 61 introdus în instrucțiune, Serviciul Fiscal de Stat va înregistra, ţine evidenţa şi actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor (cu excepția celor înregistrați de Agenția Servicii Publice). În cazul luării în evidență fiscală, efectuării modificărilor în actele de constituire, precum şi la radierea acestora din Registrul fiscal de stat, contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana fizică, vor completa declarația prevăzută prin anexa nr.19, iar contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana juridică vor completa Declarația prevăzută prin anexa nr.191.
Atît persoana fizică cît și cea juridică își asumă obligația să anunțe SFS despre modificarea datelor beneficiarului efectiv.

La cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, aceștia vor anexa și documentele confirmative (contractele de posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a.). Actele vor fi recepţionate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau pot fi depuse prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a subdiviziunilor”.

Pentru organizațiile necomerciale, precum și activitatea profesională în sectorul justiției, entitatea abilitată cu drept de înregistrare va deveni Agenția Servicii Publice (anterior Ministerul Justiției).

Important! Menționăm de asemenea, că a fost completat și Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor (anexa nr. 14) cu noi tipuri de subdiviziuni (în total 24 poziții) precum: restaurant național, cramă, fast-food, sală de degustație, cofetărie, cantina de distribuție, vagon-bar, patiserii, etc. În informația privind codul indicatorilor se va indica numărul de locuri, suprafața comercială (m2), iar pentru unele chiar și numărul angajaților. În redacția curentă, Clasificatoul va conține 98 de tipuri de subdiviziuni.

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 a fost modificată conform Ordinului SFS nr. 540 din 11 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 410-415 din 02.11.2018.

Instrucțiunea, a fost completată cu o noțiune nouă - „beneficiar efectiv – ce reprezintă o persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară”.

Contribuabilii a căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat, au obligaţia de a obţine şi deţine informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv să prezinte informaţia solicitată cu privire la beneficiarul efectiv şi să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.

Conform pct. 61 introdus în instrucțiune, Serviciul Fiscal de Stat va înregistra, ţine evidenţa şi actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor (cu excepția celor înregistrați de Agenția Servicii Publice). În cazul luării în evidență fiscală, efectuării modificărilor în actele de constituire, precum şi la radierea acestora din Registrul fiscal de stat, contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana fizică, vor completa declarația prevăzută prin anexa nr.19, iar contribuabilii a căror fondator/asociat este persoana juridică vor completa Declarația prevăzută prin anexa nr.191.
Atît persoana fizică cît și cea juridică își asumă obligația să anunțe SFS despre modificarea datelor beneficiarului efectiv.

La cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, aceștia vor anexa și documentele confirmative (contractele de posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a.). Actele vor fi recepţionate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau pot fi depuse prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a subdiviziunilor”.

Pentru organizațiile necomerciale, precum și activitatea profesională în sectorul justiției, entitatea abilitată cu drept de înregistrare va deveni Agenția Servicii Publice (anterior Ministerul Justiției).

Important! Menționăm de asemenea, că a fost completat și Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor (anexa nr. 14) cu noi tipuri de subdiviziuni (în total 24 poziții) precum: restaurant național, cramă, fast-food, sală de degustație, cofetărie, cantina de distribuție, vagon-bar, patiserii, etc. În informația privind codul indicatorilor se va indica numărul de locuri, suprafața comercială (m2), iar pentru unele chiar și numărul angajaților. În redacția curentă, Clasificatoul va conține 98 de tipuri de subdiviziuni.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...