37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Atenție! 25 martie – Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Atenție! 25 martie – Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

26.02.2020560 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data - 25 Martie (data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune). Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

De menționat că pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic (conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal).

În format electronic sunt obligați să depună declarația:

      - subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A;

      - subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;

      - rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației;

      - contribuabilii care au 5 şi mai mulți angajați.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie 2020, ținând cont de achitările în rate efectuate pe parcursul anului 2019, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal.

Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea după caz a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal.

Este de remarcat că persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, persoanele ce desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezente declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și darea de seamă necesară e a fi prezentată.

Vezi aici Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător.

NOTĂ: Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal. Pentru informații suplimentare, accesați aici, sau sunați la numărul de telefon: 0-8000-1525 - Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...