37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspecte noi în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor

Aspecte noi în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor

07.06.2021301 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 288 din 27.05.2021 cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Potrivit modificărilor, pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine, codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,) sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi (noua redacție a punctului 10 lit.g) ).

De asemenea, persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova, la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucțiune) vor anexa, adăugător la documentele specificate la lit. a)-d) de la pct.14:

  • copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
  • copia acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale);
  • copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
  • copia actului de identitate a persoanei împuternicite.”;

Serviciul Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, eliberează contribuabilului, în modul solicitat:

a) actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP);

b) certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucțiune).

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 288 din 27.05.2021 cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Potrivit modificărilor, pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine, codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,) sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi (noua redacție a punctului 10 lit.g) ).

De asemenea, persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova, la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucțiune) vor anexa, adăugător la documentele specificate la lit. a)-d) de la pct.14:

  • copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
  • copia acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale);
  • copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
  • copia actului de identitate a persoanei împuternicite.”;

Serviciul Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, eliberează contribuabilului, în modul solicitat:

a) actul, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP);

b) certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucțiune).

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...