37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspecte generale privind obligația fiscală pe veniturile din darea în locațiune a bunurilor imobile

Aspecte generale privind obligația fiscală pe veniturile din darea în locațiune a bunurilor imobile

29.05.2024222 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veniturile obținute de către persoanele fizice din transmiterea în chirie (arendă) a proprietății sunt stabilite ca surse de venit impozabile (art.18 lit. d) din Codul fiscal).

Potrivit prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal subiecții impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător urmează să achite, impozitul pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului în cazul în care transmit proprietăți imobile în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) către:
a) organizațiile /persoanele specificate la art.54 din Codul fiscal și anume:

  • misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova;
  • membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare;
  • personalul administrativ, tehnic şi personalul de serviciu, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);
  • reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, membrii personalului acestora, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);

b) persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.

Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință (zi/lună/an), iar onorarea obligațiilor fiscale urmează a fi asigurată lunar în termenul stabilit de art.901 alin.(34) din Codul fiscal.

În cazul în care contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă locaţiune, arendă, uzufruct, superficie a proprietăţii imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.

În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pentru o perioadă mai mare de o lună, dar diferită de cele anterior menţionate, obligaţia fiscală se va determina proporţional lunilor întregi şi zilelor rămase.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioada anuală, la determinarea obligaţiei fiscale se va lua în calcul venitul persoanei fizice împărţit proporţional pe luni, în dependenţă de perioada stipulată în contract.

În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de o lună, obiect al impunerii va constitui venitul obţinut de către persoana fizică, iar perioada de declarare şi achitare a impozitului pe venit se va stabili ținând cont de prevederile menționate supra.

Dacă ultima zi a termenului de înregistrare a Declaraţiei-Cererii sau de achitare a impozitului respectiv este zi de odihnă, atunci termenul expiră în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.

Achitarea impozitului în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului menționat constituie o achitare finală și scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în venitul brut, precum și de la declararea acestora.

În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) este în valută străină, atunci în Confirmarea acceptării cererii, se indică suma impozitului pe venit în valută străină, contribuabilul (locator/arendator) având obligația să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de BNM la data apariției obligației fiscale.

Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 „Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a
Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.
În cazul imobilelor amplasate în sectoarele mun. Chişinău (conform Legii nr.764-XV/2001 - sectorul Botanica, sectorul Buiucani, sectorul Centru, sectorul Ciocana, sectorul Rîşcani), impozitul se virează la un singur cod IBAN MD28TRGAAA11113001000000

Totodată, impozitul poate fi achitat utilizînd Serviciul “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”, de pe pagina web instituțională a SFS , accesînd linkul aici, care reprezintă o soluție informatică care va permite generarea și achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul Serviciului Guvernamental ,,Mpay.”

Veniturile obținute de către persoanele fizice din transmiterea în chirie (arendă) a proprietății sunt stabilite ca surse de venit impozabile (art.18 lit. d) din Codul fiscal).

Potrivit prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal subiecții impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător urmează să achite, impozitul pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului în cazul în care transmit proprietăți imobile în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) către:
a) organizațiile /persoanele specificate la art.54 din Codul fiscal și anume:

  • misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova;
  • membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare;
  • personalul administrativ, tehnic şi personalul de serviciu, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);
  • reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, membrii personalului acestora, precum şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei (dacă nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu au reşedinţă permanentă în Republica Moldova);

b) persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.

Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință (zi/lună/an), iar onorarea obligațiilor fiscale urmează a fi asigurată lunar în termenul stabilit de art.901 alin.(34) din Codul fiscal.

În cazul în care contractul de transmitere în posesie şi/sau folosinţă locaţiune, arendă, uzufruct, superficie a proprietăţii imobiliare este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, obligaţia de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu expirarea acestuia.

În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pentru o perioadă mai mare de o lună, dar diferită de cele anterior menţionate, obligaţia fiscală se va determina proporţional lunilor întregi şi zilelor rămase.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioada anuală, la determinarea obligaţiei fiscale se va lua în calcul venitul persoanei fizice împărţit proporţional pe luni, în dependenţă de perioada stipulată în contract.

În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de o lună, obiect al impunerii va constitui venitul obţinut de către persoana fizică, iar perioada de declarare şi achitare a impozitului pe venit se va stabili ținând cont de prevederile menționate supra.

Dacă ultima zi a termenului de înregistrare a Declaraţiei-Cererii sau de achitare a impozitului respectiv este zi de odihnă, atunci termenul expiră în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.

Achitarea impozitului în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului menționat constituie o achitare finală și scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în venitul brut, precum și de la declararea acestora.

În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) este în valută străină, atunci în Confirmarea acceptării cererii, se indică suma impozitului pe venit în valută străină, contribuabilul (locator/arendator) având obligația să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de BNM la data apariției obligației fiscale.

Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 „Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a
Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.
În cazul imobilelor amplasate în sectoarele mun. Chişinău (conform Legii nr.764-XV/2001 - sectorul Botanica, sectorul Buiucani, sectorul Centru, sectorul Ciocana, sectorul Rîşcani), impozitul se virează la un singur cod IBAN MD28TRGAAA11113001000000

Totodată, impozitul poate fi achitat utilizînd Serviciul “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”, de pe pagina web instituțională a SFS , accesînd linkul aici, care reprezintă o soluție informatică care va permite generarea și achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul Serviciului Guvernamental ,,Mpay.”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...