37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Aspecte ce țin de dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică

Aspecte ce țin de dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică

15.07.2020488 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat, informează agenții economici, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, că prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost lansat Programul de rambursare a TVA.

  Esența acestui Program constă în acordarea subiecților, înregistrați în calitate de plătitori TVA, a dreptului la rambursarea din buget a sumelor TVA înregistrate în soldul deducerii pentru perioada ulterioară.

  Astfel, dacă subiecții TVA, conform Declarației privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume ale TVA aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceștia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Perioada, pentru care este posibilă rambursarea, conform Programului menționat, este cuprinsă între luna ridicării stării de urgență (luna mai 2020) și luna decembrie 2020.

  Astfel, în perioada de criză determinată de situația epidemiologică, agenții economici au posibilitatea valorificării soldului sumei TVA deduse.

  Menționăm, că potrivit prevederilor Legii specificate mai sus și a Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, suma maximală a rambursării este limitată la nivelul sumei impozitelor salariale achitate pentru perioada fiscală pentru care se solicită rambursarea TVA.

  Pentru a solicita rambursarea, este necesar de a depune o cerere, conform modelului prezentat în anexa la Regulamentul menționat anterior, la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesînd link-ul sau Anexa nr.2 din Regulament.

  Termenul de examinare a cererii este de 25 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control tematic de verificare a corectitudinii determinării sumei TVA spre rambursare.

  Ținînd cont de cele expuse, SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA.

NOTĂ: impozite salariale – suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...