37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspecte care trebuie efectuate la sfârșit de an de utilizatorii mașinilor de casă și de control

Aspecte care trebuie efectuate la sfârșit de an de utilizatorii mașinilor de casă și de control

24.12.20203.018 views

1

(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 27.02.2019 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 141 din 2019-02-27 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (publicată în Monitorul Oficial  Nr. 94-99 din 15.03.2019).

Conform anexei nr. 3 a hotărârii, în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, la punctul 7 este stabilit că utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați să țină pentru fiecare mașină de casă și de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune. Forma și modul de completare a Registrului MCC/IF este aprobat prin Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

Menționăm că Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC/IF.

La sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Totodată atragem atenția că dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.

Contribuabilul care desfășoară unele activități în regim continuu (non-stop) și care, în ziua de gestiune, emite la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I și II);

La data de 27.02.2019 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 141 din 2019-02-27 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (publicată în Monitorul Oficial  Nr. 94-99 din 15.03.2019).

Conform anexei nr. 3 a hotărârii, în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, la punctul 7 este stabilit că utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sînt obligați să țină pentru fiecare mașină de casă și de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune. Forma și modul de completare a Registrului MCC/IF este aprobat prin Ordinul SFS nr. 131 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

Menționăm că Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC/IF.

La sfîrșitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, ținînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.

Totodată atragem atenția că dacă la sfîrșitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informației de totalizare, a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub mențiunea „Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.

Contribuabilul care desfășoară unele activități în regim continuu (non-stop) și care, în ziua de gestiune, emite la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I și II);

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...