37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Asigurarea stagiului de cotizare în baza contractului individual

Asigurarea stagiului de cotizare în baza contractului individual

17.01.2022339 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește persoanelor neîncadrate în câmpul muncii despre oportunitatea asigurării unui stagiu de cotizare prin încheierea contractului individual cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru persoanele care încheie contract individual se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, persoanele pot fi asigurate pe bază de contract individual, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 12 838 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puțin de 1/12 din suma respectivă lunar, ceea ce constituie 1069,84 lei pentru o lună. Persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual - se pot asigura pe bază de contract individual plătind contribuții în sumă de 3 270 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puţin de 1/12 din suma respectivă lunar, adică 272,50 lei pentru o lună.

Perioada de achitare a contribuțiilor în baza contractului individual, reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

Totodată, există posibilitatea asigurării retroactive pentru persoanele fizice cu începere din anul 1999, iar pentru persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual - cu începere din anul 2009, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută pentru anul în care este încheiat contractul.

Contractul individual este încheiat prin intermediul caselor teritoriale, din raza domiciliului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...