37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aprobarea măsurilor de compensare a cheltuielilor cu privire la suspendarea temporară a procesului educațional în regim fizic

Aprobarea măsurilor de compensare a cheltuielilor cu privire la suspendarea temporară a procesului educațional în regim fizic

08.11.2021207 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Principalele prevederi ale Regulamentului constau în:

1.Domeniului de aplicarea a acestui Regulament sunt supuși salariaților care au copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități angajați la unitățile economice, cărora le sunt acordate zile libere pentru supravegherea copiilor, în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic.

2. Procedura de acordare a indemnizațiilor:

Regulamentul stipulează că, indemnizația pentru zile libere se acordă salariaților menționați la la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator. Cu excepția familiilor monoparentale sau a tutorelui care va supraveghea copilul în perioada menționată, salariații, la cererea de acordare a zilelor libere în condițiile art. 781 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, atașează o declarație pe proprie răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul dintre părinți.

În cazul familiilor care se încadrează în prevederile prezentului Regulament, de zile libere va beneficia doar unul dintre părinți într-o perioadă stabilită. Pe de altă parte, în cazul în care se constată că ambii părinți au beneficiat simultan de zile libere, dreptul de a beneficia de indemnizație se anulează pentru ambii părinți începând cu
data constatării.

Potrivit prevederilor legale angajatorul, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizației acordate salariatului.

Cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi. Însă în cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 781 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat.

După sabilirea cuantumului indemnizației, Casa Națională de Asigurări Sociale înregistrează în Registrul de conturi personale informația cu privire la suma indemnizației spre distribuire către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepționate datele. În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației din bugetul de stat nu dispune de un cont bancar sau în cazul în care în solicitare a fost indicat un cont bancar greșit, recepționarea plăților indemnizațiilor se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.

Totodată sumele indemnizației transferate, dar neîncasate de către beneficiar se achită în termen de 6 luni, începând
cu luna următoare lunii în care au fost recepționate datele.

3. Atribuțiile instituțiilor implicate realizarea prezentului Regulament:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează și aprobă formularul de solicitare a indemnizației din bugetul de stat acordate conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe dezvoltă formularul pentru a fi accesat prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică.
 • Serviciul Fiscal de Stat asigură, în regim automatizat, furnizarea datelor din sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru efectuarea plății indemnizației din bugetul de stat.
 • Agenția de Guvernare Electronică acordă suportuul tehnic necesar pentru asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale implicate în colectarea, validarea și transmiterea solicitării de acordare a indemnizației din bugetul de stat, conform prezentului Regulament.
 • Ministerul Finanțelor planifică și transferă lunar mijloace financiare, în modul stabilit, către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru plata indemnizației în limitele surselor prevăzute în bugetul de stat în aceste scopuri.
 • Casa Națională de Asigurări Sociale asigură evidența plăților indemnizației și raportează către Ministerul Finanțelor privind indemnizațiile achitate.

4. Controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul și constatarea corectitudinii declarării mărimii salariului de bază pentru salariații beneficiari de indemnizații, angajați în cadrul unității care solicită indemnizația, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Principalele prevederi ale Regulamentului constau în:

1.Domeniului de aplicarea a acestui Regulament sunt supuși salariaților care au copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități angajați la unitățile economice, cărora le sunt acordate zile libere pentru supravegherea copiilor, în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic.

2. Procedura de acordare a indemnizațiilor:

Regulamentul stipulează că, indemnizația pentru zile libere se acordă salariaților menționați la la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator.Cu excepția familiilor monoparentale sau a tutorelui care va supraveghea copilul în perioada menționată, salariații, la cererea de acordare a zilelor libere în condițiile art. 781 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, atașează o declarație pe proprie răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul dintre părinți.

În cazul familiilor care se încadrează în prevederile prezentului Regulament, de zile libere va beneficia doar unul dintre părinți într-o perioadă stabilită. Pe de altă parte, în cazul în care se constată că ambii părinți au beneficiat simultan de zile libere, dreptul de a beneficia de indemnizație se anulează pentru ambii părinți începând cu
data constatării.

Potrivit prevederilor legale angajatorul, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizației acordate salariatului.

Cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi. Însă în cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 781 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat.

După sabilirea cuantumului indemnizației, Casa Națională de Asigurări Sociale înregistrează în Registrul de conturi personale informația cu privire la suma indemnizației spre distribuire către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepționate datele. În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației din bugetul de stat nu dispune de un cont bancar sau în cazul în care în solicitare a fost indicat un cont bancar greșit, recepționarea plăților indemnizațiilor se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.

Totodată sumele indemnizației transferate, dar neîncasate de către beneficiar se achită în termen de 6 luni, începând
cu luna următoare lunii în care au fost recepționate datele.

3. Atribuțiile instituțiilor implicate realizarea prezentului Regulament:

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează și aprobă formularul de solicitare a indemnizației din bugetul de stat acordate conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe dezvoltă formularul pentru a fi accesat prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică.
 • Serviciul Fiscal de Stat asigură, în regim automatizat, furnizarea datelor din sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru efectuarea plății indemnizației din bugetul de stat.
 • Agenția de Guvernare Electronică acordă suportuul tehnic necesar pentru asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale implicate în colectarea, validarea și transmiterea solicitării de acordare a indemnizației din bugetul de stat, conform prezentului Regulament.
 • Ministerul Finanțelor planifică și transferă lunar mijloace financiare, în modul stabilit, către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru plata indemnizației în limitele surselor prevăzute în bugetul de stat în aceste scopuri.
 • Casa Națională de Asigurări Sociale asigură evidența plăților indemnizației și raportează către Ministerul Finanțelor privind indemnizațiile achitate.

4. Controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul și constatarea corectitudinii declarării mărimii salariului de bază pentru salariații beneficiari de indemnizații, angajați în cadrul unității care solicită indemnizația, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...