37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Aproape 4.000 de abateri în domeniul raporturilor de muncă, constatate de la începutul anului

Aproape 4.000 de abateri în domeniul raporturilor de muncă, constatate de la începutul anului

04.07.2019711 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Circa 3.918 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă au fost constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) de la începutul anului.

Datele au fost prezentate în raportul lunar al instituției.

Aceste constatări au fost făcute în urma efectuării a 675 controale la unități cu un număr de 36.094 salariaţi. În sectorul public au fost efectuate 263 controale și 412 – în sectorul privat. Din numărul total, 489 au fost controale planificate şi 186 inopinate.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control.Inspectorii de muncă au constatat în cadrul controalelor că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate două controale planificate și 16 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 6.093.794 lei față de 461 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termeni de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat patru procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 al.1 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Alte 24 controale inopinate au vizat depistarea evaziunilor fiscale şi contracararea fenomenului ”muncii la negru” și ”salariilor în plic”. Controalele au fost efectuate la 12 agenți economici și 12 angajatori. În urma verificărilor, au fost încheiate 24 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată, iar opt persoane au fost repuse în drepturi.

Alte domenii vizate în controalele ISM au fost incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, corectitudinea stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, etc..

ISM a prezentat în raport și cifre privind petițiile cetățenilor. Potrivit instituției, de la începutul anului au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 856 petiţii. Din numărul total de petiții examinate:

  • 58% - constituie probleme ce ţin de salarizare;
  • 16% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului;
  • 6% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă;
  • 5% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă;
  • 4% - semnalizează munca nedeclarată;
  • câte 3% - sesizează încălcări la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă;
  • 1% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă;
  • 4% - invocă alte probleme.

De asemenea, ISM a examinat 403 sesizări de la autorități publice și persoane juridice, fiind repuse în drepturi 728 persoane. Totodată, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la 820 cetăţeni.

Unităţile supuse controalelor, care nu s-au conformat la prevederile legislaţiei muncii, s-au ales cu 62 procese-verbale cu privire la contravenţie, înaintate spre examinare în instanța de judecată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...