37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aplicarea tratamentelor de conformare voluntare în anul 2023

Aplicarea tratamentelor de conformare voluntare în anul 2023

01.02.2023409 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2023, instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale utilizate de către Serviciului Fiscal de Stat față de contribuabilii cu risc de neconformare fiscală sunt: tratamente de confirmare voluntară și confirmare forțate.

Astfel, autoritatea fiscală pe parcursul anului curent va aplica tratamentele de conformare față de:

 • persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător;
 • agenții economici care admit restanțe la BPN;
 • persoanele fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte;
 • alți contribuabili din sectorul administrat

Instrumentele conformării voluntare includ contactarea contribuabilului, desfășurarea campaniilor de informare, organizarea ședințelor de conformare și efectuarea vizitelor fiscale.

Prin intermediul intrumentului contactarea contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat își propune instituirea un dialog constructiv cu contribuabilul, astfel funcționarul fiscal responsabil de realizarea procesului de monitorizare a contribuabililor va utiliza toate modalitățile disponibile de contactare a contribuabilului (prin intermediul scrisorilor, telefonului sau e-mailului etc.), documentând corespunzător acțiunile realizate. Instrumentul va fi aplicat în cazul prezenței riscurilor cu prioritate scăzută și medie.

Pe parcursul anului, Serviciul Fiscal de Stat își propune organizarea întâlnirilor cu agenții economici, inclusiv prin utilizarea platformelor on-line, în cadrul cărora va aduce la cunoștință despre prevederile legislației în vigoare. Ședințele vor avea drept scop prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a contribuabililor din ramura analizată, informarea despre modificările şi completările operate în legislație.

Potrivit Programului, principalul instrument de interacțiune cu contribuabilii este vizita fiscală. Vizitele fiscale vor avea drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului, inclusiv prin studierea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice.

Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

 • acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale;
 • stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
 • stabilirea datelor din registrele contabile, documente primare, rapoartele statistice necesare pentru
  aprecierea modului de respectare a legislației în vigoare;
 • identificarea deficiențelor în activitatea agentului economic și prevenirea acțiunilor ilegale;
 • monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează administrarea
  fiscală, prin observarea directă a activității.

În scopul asigurării administrării fiscale eficiente, precum și în scopul limitării interacțiunii dintre contribuabil și SFS, pentru identificarea/colectarea/acumularea unor date de ordin general aferente activității contribuabilului, sau altor informații relevante, funcționarul fiscal va utiliza „Chestionarul agentului economic”, care este remis prin intermediul poștei electronice a contribuabilului și cuprinde întrebări aferente activității contribuabililor privind persoanele cu funcții de răspundere, genurile de activitate practicate, subdiviziunile disponibile etc.

Acest instrument de conformare voluntară va fi aplicat în cazul prezenței riscurilor cu prioritate ridicată.

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2023, instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale utilizate de către Serviciului Fiscal de Stat față de contribuabilii cu risc de neconformare fiscală sunt: tratamente de confirmare voluntară și confirmare forțate.

Astfel, autoritatea fiscală pe parcursul anului curent va aplica tratamentele de conformare față de:

 • persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător;
 • agenții economici care admit restanțe la BPN;
 • persoanele fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte;
 • alți contribuabili din sectorul administrat

Instrumentele conformării voluntare includ contactarea contribuabilului, desfășurarea campaniilor de informare, organizarea ședințelor de conformare și efectuarea vizitelor fiscale.

Prin intermediul intrumentului contactarea contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat își propune instituirea un dialog constructiv cu contribuabilul, astfel funcționarul fiscal responsabil de realizarea procesului de monitorizare a contribuabililor va utiliza toate modalitățile disponibile de contactare a contribuabilului (prin intermediul scrisorilor, telefonului sau e-mailului etc.), documentând corespunzător acțiunile realizate. Instrumentul va fi aplicat în cazul prezenței riscurilor cu prioritate scăzută și medie.

Pe parcursul anului, Serviciul Fiscal de Stat își propune organizarea întâlnirilor cu agenții economici, inclusiv prin utilizarea platformelor on-line, în cadrul cărora va aduce la cunoștință despre prevederile legislației în vigoare. Ședințele vor avea drept scop prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a contribuabililor din ramura analizată, informarea despre modificările şi completările operate în legislație.

Potrivit Programului, principalul instrument de interacțiune cu contribuabilii este vizita fiscală. Vizitele fiscale vor avea drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului, inclusiv prin studierea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice.

Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

 • acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale;
 • stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
 • stabilirea datelor din registrele contabile, documente primare, rapoartele statistice necesare pentru
  aprecierea modului de respectare a legislației în vigoare;
 • identificarea deficiențelor în activitatea agentului economic și prevenirea acțiunilor ilegale;
 • monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează administrarea
  fiscală, prin observarea directă a activității.

În scopul asigurării administrării fiscale eficiente, precum și în scopul limitării interacțiunii dintre contribuabil și SFS, pentru identificarea/colectarea/acumularea unor date de ordin general aferente activității contribuabilului, sau altor informații relevante, funcționarul fiscal va utiliza „Chestionarul agentului economic”, care este remis prin intermediul poștei electronice a contribuabilului și cuprinde întrebări aferente activității contribuabililor privind persoanele cu funcții de răspundere, genurile de activitate practicate, subdiviziunile disponibile etc.

Acest instrument de conformare voluntară va fi aplicat în cazul prezenței riscurilor cu prioritate ridicată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...