37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)

Aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)

31.01.2024268 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Gospodăriile țărănești (de fermier), în contextul prevederilor art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, au calitatea de subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, în cazurile când sunt:
a) proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşi care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
c) deţinători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

În condițiile deținerii calității de subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, gospodăriile țărănești (de fermier) au obligația de a calcula de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru:

 • terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
 • clădirile și construcțiile şi alte obiecte ale impunerii, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se determină pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, conform situației din 1 ianuarie a anului de gestiune, și cota concretă de impozitare stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.

Baza impozabilă în cazul impozitului pe bunurile imobiliare constituie:
1) pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată de către organele cadastrale;
2) pentru clădirile, construcțiile neevaluate – valoarea contabilă.

Prin derogare, în cazul clădirilor, construcțiilor neevaluate, care sunt dobândite în cursul anului sau la care se schimbă subiectul impunerii, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se va determina pornind de la valoarea contabilă a acestora de la data dobândirii bunurilor.

Calculul impozitului funciar se determină pornind de la numărul de grad-hectare, hectare sau suprafața terenului și cota concretă de impozitare, stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.

Gospodăriile țărănești (de fermier) (exceptând gospodăriile țărănești (de fermier) care dețin doar terenuri neevaluate în scopul impozitării), al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită impozitul pe bunurile imobiliare până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Această categorie de contribuabili prezintă, până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, Darea de seamă fiscală unificată/ (Declarație) (Formularul UNIF 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 370/2020.

În cazul în care gospodăria țărănească (de fermier) are, pe parcursul perioadei fiscale, mai mult de 3 angajați și este plătitor de TVA, impozitul pe bunurile imobiliare se achită:

 • până la 25 septembrie inclusiv a anului în curs – pentru bunurile existente/dobândite până la 31 august a anului în curs;
 • până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune - pentru bunurile dobândite după 31 august a anului în curs

Această categorie de contribuabili prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17):

 • până la 25 septembrie inclusiv a anului în curs – pentru bunurile existente/dobândite până la 31 august a anului în curs;
 • până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune - pentru bunurile dobândite după 31 august a anului în curs.

Impozitul funciar pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se calculează de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor.

Înştiinţarea gospodăriilor țărănești (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul funciar se realizează de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor prin intermediul avizelor de plată, care urmează a fi expediate:

 • până la 15 iunie a anului curent – pentru terenurile existente și/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
 • până la 1 februarie a anului următor anului de gestiune - pentru terenurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.

Achitarea impozitului funciar de către gospodăriile țărănești (de fermieri) urmează să se realizeze:

 • până la 30 iunie a anului în curs - pentru terenurile neevaluate, existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
 • până la 25 martie a anului următor anului de gestiune - pentru terenurile neevaluate, dobândite după 31 martie a anului curent.

Gospodăriile țărănești (de fermier), în contextul prevederilor art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, au calitatea de subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, în cazurile când sunt:
a) proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşi care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
c) deţinători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendaşi sau locatari ai bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

În condițiile deținerii calității de subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, gospodăriile țărănești (de fermier) au obligația de a calcula de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru:

 • terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
 • clădirile și construcțiile şi alte obiecte ale impunerii, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se determină pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, conform situației din 1 ianuarie a anului de gestiune, și cota concretă de impozitare stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.

Baza impozabilă în cazul impozitului pe bunurile imobiliare constituie:
1) pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată de către organele cadastrale;
2) pentru clădirile, construcțiile neevaluate – valoarea contabilă.

Prin derogare, în cazul clădirilor, construcțiilor neevaluate, care sunt dobândite în cursul anului sau la care se schimbă subiectul impunerii, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se va determina pornind de la valoarea contabilă a acestora de la data dobândirii bunurilor.

Calculul impozitului funciar se determină pornind de la numărul de grad-hectare, hectare sau suprafața terenului și cota concretă de impozitare, stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.

Gospodăriile țărănești (de fermier) (exceptând gospodăriile țărănești (de fermier) care dețin doar terenuri neevaluate în scopul impozitării), al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită impozitul pe bunurile imobiliare până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Această categorie de contribuabili prezintă, până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, Darea de seamă fiscală unificată/ (Declarație) (Formularul UNIF 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 370/2020.

În cazul în care gospodăria țărănească (de fermier) are, pe parcursul perioadei fiscale, mai mult de 3 angajați și este plătitor de TVA, impozitul pe bunurile imobiliare se achită:

 • până la 25 septembrie inclusiv a anului în curs – pentru bunurile existente/dobândite până la 31 august a anului în curs;
 • până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune - pentru bunurile dobândite după 31 august a anului în curs

Această categorie de contribuabili prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17):

 • până la 25 septembrie inclusiv a anului în curs – pentru bunurile existente/dobândite până la 31 august a anului în curs;
 • până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune - pentru bunurile dobândite după 31 august a anului în curs.

Impozitul funciar pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se calculează de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor.

Înştiinţarea gospodăriilor țărănești (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul funciar se realizează de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor prin intermediul avizelor de plată, care urmează a fi expediate:

 • până la 15 iunie a anului curent – pentru terenurile existente și/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
 • până la 1 februarie a anului următor anului de gestiune - pentru terenurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.

Achitarea impozitului funciar de către gospodăriile țărănești (de fermieri) urmează să se realizeze:

 • până la 30 iunie a anului în curs - pentru terenurile neevaluate, existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
 • până la 25 martie a anului următor anului de gestiune - pentru terenurile neevaluate, dobândite după 31 martie a anului curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...