37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aplicarea facilităților fiscale și vamale la importul echipamentele de apă și canalizare

Aplicarea facilităților fiscale și vamale la importul echipamentele de apă și canalizare

09.03.2023323 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 8 martie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 105 din 28 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”.

Astfel, Regulamentul stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri, efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor destinate implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, și anume:

  • aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale pentru importul de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului;
  • aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului.

Serviciul Vamal va acorda scutirea de TVA fără drept de deducere, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la vămuirea mărfurilor destinate implementării proiectului. Documentele confirmative pentru aplicarea scutirii de drepturi de import sunt: scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, factura fiscală (invoice) și copia contractului de achiziție a mărfurilor.

Regulamentul mai prevede că scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică la importul serviciilor destinate realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. Documentele confirmative pentru aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere la importul de servicii sunt: scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală precum și factura fiscală (invoice) sau documentele aplicate
în practica internațională sau cele prevăzute de contract, potrivit prevederilor art.12 alin.(3) din Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017
.

Potrivit documentului publicat, furnizorii livrează pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri și/sau servicii cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în baza scrisorii emise de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care confirmă faptul că mărfurile/serviciile respective sunt destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. Scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va conține denumirea acordului, proiectului și beneficiarului dar și denumirea și cantitatea mărfurilor sau denumirea serviciilor.

Subiecții impunerii cu TVA ce efectuează livrări de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului, scutite de TVA cu drept de deducere, vor beneficia de dreptul la restituirea sumei TVA în conformitate cu prevederile art. 101 alin.(5) din Codul fiscal. Solicitarea restituirii sumei TVA se va efectueaza prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr. 1 la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013.

În Monitorul Oficial din 8 martie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 105 din 28 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”.

Astfel, Regulamentul stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri, efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor destinate implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, și anume:

  • aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale pentru importul de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului;
  • aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului.

Serviciul Vamal va acorda scutirea de TVA fără drept de deducere, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la vămuirea mărfurilor destinate implementării proiectului. Documentele confirmative pentru aplicarea scutirii de drepturi de import sunt: scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, factura fiscală (invoice) și copia contractului de achiziție a mărfurilor.

Regulamentul mai prevede că scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică la importul serviciilor destinate realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. Documentele confirmative pentru aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere la importul de servicii sunt: scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală precum și factura fiscală (invoice) sau documentele aplicate
în practica internațională sau cele prevăzute de contract, potrivit prevederilor art.12 alin.(3) din Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017
.

Potrivit documentului publicat, furnizorii livrează pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri și/sau servicii cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în baza scrisorii emise de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care confirmă faptul că mărfurile/serviciile respective sunt destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. Scrisoarea emisă de către IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va conține denumirea acordului, proiectului și beneficiarului dar și denumirea și cantitatea mărfurilor sau denumirea serviciilor.

Subiecții impunerii cu TVA ce efectuează livrări de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului, scutite de TVA cu drept de deducere, vor beneficia de dreptul la restituirea sumei TVA în conformitate cu prevederile art. 101 alin.(5) din Codul fiscal. Solicitarea restituirii sumei TVA se va efectueaza prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr. 1 la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...