37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Anunț privind inițierea desfășurării Cursului de instruire pentru auditorii interni – nivelul de bază

Anunț privind inițierea desfășurării Cursului de instruire pentru auditorii interni – nivelul de bază

11.09.2021442 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor anunță inițierea desfășurării Cursului de instruire destinat auditorilor interni din sectorul public, pentru nivelul de bază al Programului de instruire și certificare.

Având în vedere circumstanțele de activitate condiționate de situația pandemică, cursul respectiv se va desfășura în regim online.

Durata cursului este de 62 de ore, acesta fiind inițiat din data de 04 octombrie 2021.

Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:

  1. formare profesională;
  2. experiență profesională;
  3. calitate de angajat în sectorul public;
  4. după caz, promovarea examenului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului precedent al Programului de instruire.

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul de bază, candidatul va depune în format electronic, o Cerere de înmatriculare, cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  1. Copia Buletinului de identitate;
  2. Curriculum vitae, format Europass;
  3. Copia Diplomei de studii;
  4. Documentul ce confirmă experiența în muncă;
  5. Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate.

Cererea și actele confirmative se vor încărca în următorul formular: https://forms.gle/t5oSyonqWfPK9F517

Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, astfel fiind gratuit pentru participanții selectați.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022 26-28-18, 022 26-28-12 sau la email marina.gheorghiu@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...