37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Anunț privind elaborarea bugetului Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2022

Anunț privind elaborarea bugetului Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2022

01.11.2021354 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022” este generată de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

Vă amintim că potrivit art. 39, Consiliul este finanțat din plățile și cotizațiile efectuate de auditori și de entitățile de audit, din subvenţii de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor și din alte surse prevăzute la alin. Sursele de finanțare și modul lor de utilizare stabilindu-se prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă, pentru anul următor, de către Guvern pînă la data de 1 noiembrie.

Drept urmare, finanțarea Consiliului este asigurată din:

 • plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;
 • plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decît la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;
 • plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;
 • plata în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;
 • cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern; 
 • cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;
 • plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern; 
 • plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;
 • plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit; 
 • subvenţiile de la bugetul de stat;
 • tarifele stabilite pentru serviciile prestate în conformitate cu legislația;
 • încasări obținute din vînzarea publicațiilor proprii;
 • alte surse neinterzise de legislație.

Data limită pentru comentarii : 11.11.2021

Persoane responsabile:
Cemertan Silvia (Consultant principal al Direcției politici financiare) 
Tel . 022-262-761/ Email : silvia.cemertan@mf.gov.md

Necesitatea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022” este generată de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

Vă amintim că potrivit art. 39, Consiliul este finanțat din plățile și cotizațiile efectuate de auditori și de entitățile de audit, din subvenţii de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor și din alte surse prevăzute la alin. Sursele de finanțare și modul lor de utilizare stabilindu-se prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă, pentru anul următor, de către Guvern pînă la data de 1 noiembrie.

Drept urmare, finanțarea Consiliului este asigurată din:

 • plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;
 • plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decît la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;
 • plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;
 • plata în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;
 • cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern; 
 • cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;
 • plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern; 
 • plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;
 • plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit; 
 • subvenţiile de la bugetul de stat;
 • tarifele stabilite pentru serviciile prestate în conformitate cu legislația;
 • încasări obținute din vînzarea publicațiilor proprii;
 • alte surse neinterzise de legislație.

Data limită pentru comentarii : 11.11.2021

Persoane responsabile:
Cemertan Silvia (Consultant principal al Direcției politici financiare) 
Tel . 022-262-761/ Email : silvia.cemertan@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...